‘Perspectieven en modellen van vroeger weer opfrissen’ – Anke Logtenberg alumna Leergang Bedrijfskunde

Anke Logtenberg is manager Fiber bij Allinq, specialist in telecominfrastructuur. Haar afdeling met circa 110 medewerkers verzorgt de aanleg en het onderhoud van glasvezelkabels in opdracht van grootzakelijke klanten. Daarnaast geeft ze leiding aan de afdeling Beheer en Assurance, die storingen verhelpt in het kabelnetwerk. Als manager Fiber stuurt ze managers, teamleiders en projectleiders aan, is ze verantwoordelijk voor structuur en processen binnen de afdeling, voor de financiën en voor het strategisch overleg met klanten. “Overleggen, heel veel overleggen,” zo vat ze haar werk zeer kort samen.

Ook de wereld waarin Allinq en Anke opereren vertoont kenmerken van wat tegenwoordig wordt aangeduid met ‘VUCA’: veranderlijk, onzeker, complex en ambigu. Veel bedrijven en organisaties hebben met veranderlijkheid en onzekerheid te maken en moeten daarop inspelen, ook de afdeling Fiber. “Een van onze grote uitdagingen is momenteel het vinden van genoeg technisch onderlegde medewerkers. Op mijn afdeling werken engineers, monteurs, projectleiders die de techniek en systemen van de telecominfrastructuur moeten begrijpen. Er is een tekort aan deze mensen en dus een enorme vraag. Ze worden soms weggekaapt met het aanbod van een hogere salariëring; dat heb ik eerder niet zo gezien, het is de laatste jaren echt veel sterker geworden.”

Voor Anke en haar afdeling betekent deze ontwikkeling dat ze extra moeten investeren in de relatie met medewerkers. “Daarbij gaat het om alle facetten. Niet alleen salariëring, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden, reistijd, de balans werk-privé. Wat vinden ze leuk aan hun werk, hoe zien ze de toekomst? Ik moet mijn team equiperen om hun leiderschap op dit punt te versterken. Dat de medewerkers zich hier thuis voelen, gewaardeerd worden en een goed perspectief hebben. Om dat te bewerkstelligen heb je ook een goed talentontwikkelingsprogramma nodig. Wij hebben verschillende trajecten lopen, onder meer van EVC Centrum Nederland. Daarin wordt erkend wat je geleerd hebt en in een ervaringscertificaat vastgelegd. Dat soort ontwikkelingen vind ik machtig mooi.”

Gepubliceerd: 21 juli 2022

De uitdagingen van de VUCA-wereld

De wereld waarin Allinq en Anke opereren, vertoont kenmerken van wat tegenwoordig wordt aangeduid met ‘VUCA’: veranderlijk, onzeker, complex en ambigu. Veel bedrijven en organisaties hebben met veranderlijkheid en onzekerheid te maken en moeten daarop inspelen, ook de afdeling Fiber. “Een van onze grote uitdagingen is momenteel het vinden van genoeg technisch onderlegde medewerkers. Op mijn afdeling werken engineers, monteurs en projectleiders die de techniek en systemen van de telecominfrastructuur moeten begrijpen. Er is een tekort aan deze mensen en dus een enorme vraag. Ze worden soms weggekaapt met het aanbod van een hogere salariëring; dat heb ik eerder niet zo gezien, het is de laatste jaren echt veel sterker geworden.”

Voor Anke en haar afdeling betekent deze ontwikkeling dat ze extra moeten investeren in de relatie met medewerkers. “Daarbij gaat het om alle facetten. Niet alleen salariëring, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden, reistijd en de balans werk-privé. Wat vinden ze leuk aan hun werk, hoe zien ze de toekomst? Ik moet mijn team equiperen om hun leiderschap op dit punt te versterken. Dat de medewerkers zich hier thuis voelen, gewaardeerd en een goed perspectief hebben. Om dat te bewerkstelligen heb je ook een goed talentontwikkelingsprogramma nodig. Wij hebben verschillende trajecten lopen, onder meer van EVC Centrum Nederland. Daarin wordt erkend wat je geleerd hebt en in een ervaringscertificaat vastgelegd. Dat soort ontwikkelingen vind ik machtig mooi.”

Bedreigingen

Een ander voorbeeld dat Anke geeft is de grote onvoorspelbaarheid van de prijzen van materialen. Door de oorlog in Oekraïne en ontwikkelingen in China schieten de prijzen alle kanten op, aldus Anke. “Daar heb ik geen pasklaar antwoord op, hoe je dat moet aanpakken. Ik heb onze inkoopafdeling aan de ene kant, de klant aan de andere kant. Ik heb het overleg met beide partijen geïntensiveerd, organiseer driegesprekken om de verwachtingen van de klant ook te managen. Die krijgt net als wij met meer onzekerheid te maken.”

Het organiseren van werk is echt aan het veranderen, voegt Anke toe. “Een aantal jaren geleden werden we verrast door werkspot-achtige platforms. Projecten werden opeens op ‘klusniveau’ aangenomen, wat mogelijk werd gemaakt door standaardisering van bepaalde diensten en processen. Ik ben gaan uitvogelen hoe die bedrijven dat doen, ben gewoon op ze afgestapt om dat uit te zoeken. Om te zien of we elkaar konden versterken en of we bij Allinq misschien ook gebruik kunnen maken van dergelijke gestandaardiseerde werkwijzen. Het maakt je als bedrijf een stuk flexibeler. Dat doe ik vaak: als ik iets niet weet of een bedreiging zie, doe ik een stap voorwaarts om het te leren kennen en er mijn voordeel mee te doen.”

"Soms is het handig om die spotlight wél te pakken"

Enkele jaren terug volgde Anke de Leergang Bedrijfskunde van TSM. Uit een assessment test kwam naar voren dat ze baat zou hebben bij een meer theoretisch denkkader om haar beslissingen beter te funderen. “Het leek mij goed om al die perspectieven en modellen die ik nog van mijn vroegere opleiding (MSc Bedrijfskunde) ken weer op te frissen. Het grappige was dat het me aanvankelijk verbaasde dat een groot deel van de opleiding op samenwerken was gericht, met de andere deelnemers, in groepjes van twee of drie. Ik zat daar helemaal niet op te wachten, met mijn drukke agenda. Maar dat bleek juist het leukste en meest leerzame te zijn. Ik vond het ontzettend interessant om in andermans hoofd en keuken te kunnen kijken én om zelf gedwongen te worden met anderen te bespreken hoe het er in mijn eigen hoofd en gedachten aan toe gaat.”

Daarbij ging het regelmatig om kwesties van persoonlijk leiderschap, een thema dat in de opleidingen van TSM een centrale rol vervult. “In die modules draait het om je eigen rol in het geheel. Hoe communiceer je? Wat spreek je uit? Hoe beïnvloed je anderen? Dat geeft goede inzichten, zó werkt het bij mij. Je komt jezelf regelmatig tegen, ook in je interacties met anderen.” Gevraagd naar wat ze dan, bijvoorbeeld, tegenkwam, moet Anke even nadenken. “Nou… Mensen kunnen mij in het begin niet altijd goed peilen. Ik weet best wat ik wil en kan het ook prima formuleren, maar ik ben niet iemand die gelijk op de voorgrond treed. Daar ging ik over nadenken. Soms is het handig om die spotlight wél te pakken, zodat anderen je beter in de peiling hebben. Dat kan de samenwerking daarna makkelijker maken.”

Over de Leergang Bedrijfskunde

De Leergang Bedrijfskunde is een compacte een jarige opleiding waarin je je bedrijfskundige kennis en vaardigheden verdiept. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke leiderschap. Na afronding van de opleiding ontvang je een Post-hbo diploma Bedrijfskunde.

"Ik heb zo genoten van die omgeving, van het weer in de studiebanken zitten"

Van de andere modules en onderdelen van de opleiding noemt Anke speciaal het vak Organisatiekunde, dat haar geholpen heeft toen ze hoofd van de voor haar nieuwe afdeling Fiber werd. “We gebruikten een soort bijbel in de organisatiekunde, Organization Theory and Design van Richard Daft, dat een stuk verder gaat dan de geijkte Mintzberg. Ik stond voor het inrichtingsvraagstuk van mijn nieuwe afdeling, want die kampte met een aantal problemen. Welke structuur moest ik aanbrengen? Wat speelt er intern, wat speelt extern? Wat zijn de onzekerheden? Aan de hand van de aanwijzingen van Daft heb ik de lijnen voor de nieuwe afdeling kunnen uitzetten. En ook daarbij was de interactie met de andere deelnemers en de docenten heel leerzaam.”

Sinds enige tijd geeft Anke naast haar werk les in bedrijfskundige vakken aan Hogeschool Windesheim. “Dat is mede geïnspireerd door TSM. Ik heb zo genoten van die omgeving, van het weer in de studiebanken zitten, van het delen van kennis en het kennis nemen van hoe het bij andere bedrijven, in andere omgevingen reilt en zeilt, van nieuwe ontwikkelingen, dat ik zelf ook iets wilde doen met onderwijs. Ik geef les aan deeltijdstudenten die, net als ik toen, werken naast hun studie en kan ze verder helpen met wat ik zelf geleerd heb. Dat is ontzettend leuk om te doen, het geeft altijd weer nieuwe energie.”

Leergang Bedrijfskunde

De Leergang Bedrijfskunde van TSM Business School is een compacte eenjarige opleiding waarin je je bedrijfskundige kennis en vaardigheden verdiept. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke leiderschap. De colleges vinden wekelijks plaats op dinsdagavond, en af en toe ook op dinsdagmiddag. Na afronding van de opleiding ontvang je een Post-hbo diploma Bedrijfskunde. Lees meer over de Leergang Bedrijfskunde

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.