Strategisch Management - TSM Business School

Strategisch Management

In het programma Strategisch Management worden strategische kaders en concepten aangeboden die een hulpmiddel zijn om je eigen strategisch denken en handelen aan te scherpen, te ontwikkelen en om adequaat om te kunnen gaan met strategische vraagstukken. Aan de hand van een praktische methode leer je relevante ontwikkelingen in je organisatie en de omgeving op risico’s en potentie in te schatten. Op basis daarvan doe je verbetervoorstellen die de positie van jouw organisatie of afdeling zullen verbeteren.

Startdatum: 1 oktober 2024
Duur: 6 weken
Investering: € 1.595
Studielast: 1 dagdeel per week (incl. colleges)
Diploma: Post-HBO certificaat
Brochure downloaden Inschrijven Plan een studieadviesgesprek

Waarom dit programma?

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen;
 • Vertaling naar jouw organisatievraag;
 • Krijg concrete handvatten;
 • Kleine groepen met veel interactie.

Maak de juiste afweging bij strategische vraagstukken

Strategisch management is gericht op duurzame waardecreatie door middel van een onderscheidende positie ten opzichte van concurrerende organisaties. Het heeft daarmee betrekking op de relatie tussen de organisatie en haar omgeving en is onlosmakelijk verbonden met leiderschap en verandering. In de module Strategisch Management krijg je de strategische kaders en concepten aangereikt om je eigen strategisch denken en handelen aan te scherpen, te ontwikkelen en om adequaat om te kunnen gaan met strategische vraagstukken. Je wordt in dit programma uitgedaagd om stil te staan bij de strategische keuzes waar jij zelf en je organisatie voor staan.

Voor wie

(Toekomstige) managers, ondernemers en stafmedewerkers met minimaal drie jaar relevante werkervaring en een hbo-diploma.

Na afronding van dit programma:

 • Kun je een strategisch vraagstuk analyseren, op basis van de analyseresultaten een diagnose stellen en oplossingen en aanbevelingen formuleren
 • Kun je de sterke en zwakke punten van de strategie van een organisatie beoordelen en komen tot incrementele of radicale verbeteringen en vernieuwingen
 • Stimuleer je ideeën, innovatie, kennisontwikkeling en verandering binnen je organisatie, gericht op duurzame ontwikkeling en continuïteit van de organisatie

Meer weten?

Download vrijblijvend de brochure met meer informatie over dit programma

Het programma

Het programma Strategisch Management bestaat uit 6 lesavonden. Deze vinden plaats op dinsdagavond in Enschede. Tijdens Strategisch Management komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is strategie, welke aanpak kun je volgen en hoe krijg je anderen mee?
 • Wat zijn belangrijke elementen van de eigen organisatie voor het ontwikkelen van de strategie?
 • Welke ontwikkelingen van buiten de organisatie zijn relevant voor de te ontwikkelen strategie?
 • Hoe kun je strategisch innoveren en hoe beoordeel je een strategie?
 • Hoe kom je tot verschillende strategische opties en welke keuze maak je daaruit?
 • Hoe kom je tot een succesvolle realisatie van de gekozen strategie en wat zijn daarin de risico’s?

Je docent bij deze opleiding

Financieringsmogelijkheden

Je hebt de opleiding gevonden die past bij jouw leerdoelen en ambities. Maar hoe financier je deze? Daarvoor zijn verschillende manieren. Je werkgever kan een rol spelen, maar er zijn ook interessante wettelijke regelingen waar je zelf gebruik van kunt maken. We zetten de mogelijkheden graag voor je op een rij.

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.