Erna_Marsman - TSM

“Ik heb geleerd om meer los te laten en ben relaxter geworden” – Erna Marsman Alumna Leergang Bedrijfskunde

Erna Marsman is afdelingsmanager in het Deventer Ziekenhuis en geeft leiding aan de dialyse-afdeling, samen met een andere leidinggevende, en aan de poli Interne Geneeskunde. Als afdelingsmanager is ze verantwoordelijk voor financiën, productie, personeel, projecten en innovatie. Ze is niet uitvoerend, vertelt ze, maar wel verantwoordelijk voor de hele uitvoering: voor het op niveau houden van de formatie (personeel), het opstellen en controleren van de begroting, het ontwikkelen van bedrijfsplannen en het leiden van nieuwe projecten.

Gepubliceerd: 27 september 2022

'Ik wil tussen de mensen staan en samen het doel bereiken'

Als voorbeeld van zo’n nieuw project noemt ze het opzetten van thuisbehandeling voor de dialyse-afdeling en van kleine dialysestations. “Er komt veel bij kijken om mensen thuis hun dialyse te laten uitvoeren. Hun woning moet aangepast worden en alle materialen moeten bij hen thuis beschikbaar zijn. Ik voer overleg met de technische dienst en verschillende firma’s, waaronder het waterleidingbedrijf, en met de zorgverzekeraars. Verpleegkundigen gaan bij de patiënten thuis de dialyses uitvoeren en moeten hiervoor geschoold worden, net als de patiënten. Ik doe dat natuurlijk niet allemaal zelf, maar ik moet er als projectleider wel voor zorgen dat het voor elkaar komt, in de juiste volgorde en binnen het juiste tijdsbestek.” Er is de laatste jaren een sterke tendens om het verblijf in ziekenhuizen zo kort mogelijk te maken en steeds meer zorg bij de mensen thuis te krijgen met thuisbehandelingen, thuismetingen enzovoort. “Ook om de druk op de ziekenhuizen te verminderen en de kosten te drukken natuurlijk. Daarom hebben we kleine dialysestations opgezet. Het is voor patiënten in de regio prettig als ze niet steeds naar Deventer hoeven te komen. Dat soort projecten doe ik graag: samen met alle betrokkenen zo’n vernieuwing handen en voeten geven totdat het functioneel is.”

Netwerken

Als afdelingsmanager verantwoordelijk voor het personeel heeft ze, net als veel andere ziekenhuizen, last van krapte op de arbeidsmarkt. “Het is een hele opgave om gespecialiseerde verpleegkundigen aan te trekken én te behouden. Maar het heeft geen zin om met andere ziekenhuizen te gaan concurreren. We moeten juist meer samenwerken, gebruik maken van elkaars expertise en specialismen, want je kunt het als ziekenhuis nooit alleen.” Om goed samen te werken, moet je netwerken opbouwen en uitbouwen, voegt Erna toe. Daar draaide het ook om in een ander project dat ze heeft geleid, het opzetten van consulten voor huisartsen vanuit het ziekenhuis. “Het gaat om consulten zonder dat de patiënt wordt ingestuurd. Ziekenhuisbezoek is voor patiënten niet altijd prettig, het is tijdrovend en niet altijd nódig. Onze taak was om de samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis goed te laten verlopen. De huisarts dient z’n vraag digitaal in en de internist geeft de behandelwijze terug. Zo hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis, maar krijgt hij of zij wel de benodigde expertise. Dat hebben wij opgezet voor de afdelingen Interne Geneeskunde, Diabetes en Dialyse. Het is ook van belang omdat we met z’n allen steeds meer aandoeningen krijgen, want er komen steeds meer ouderen. Om dat betaalbaar én behandelbaar te houden, moet er zoveel mogelijk in de eerste lijn worden opgelost.”

Erna krijgt er energie van om als troubleshooter op te treden. “Ik vind het heel leuk om regelmatig iets nieuws te doen, een nieuwe afdeling onder mijn hoede te nemen. In het verleden heb ik ook Geriatrie gedaan en binnenkort krijgt ik MDL erbij. Soms werkt het niet lekker op een poli, kan het bijvoorbeeld efficiënter. Dan ga ik uitzoeken wat er niet goed loopt. Daarvoor moet ik eerst de mensen leren kennen. Voor mij komt het dan vooral neer op coachen en dat is iets wat ik graag doe: medewerkers stimuleren en in hun kracht zetten. Hun kwaliteiten benutten. Ik ben niet iemand die vanuit de hoogte neerkijkt; ik wil tussen de mensen staan en samen met hen het doel bereiken.”

Kan hét beter?

Onlangs heeft Erna de Leergang Bedrijfskunde van TSM Business School afgerond. Met een looptijd van 12 maanden en een studiebelasting van circa een dag per week (in de tijd van de baas) en bij projecten nog een dag extra in het weekend, was het goed te combineren met haar werk. Ze heeft veel geleerd van de opleiding, zegt ze. “Vooral de financiële vakken vond ik leuk. Je leert heel goed de financiële finesses kennen van het runnen van een afdeling. In het ziekenhuis werk ik altijd samen met een bedrijfseconomisch adviseur en die zei na mijn opleiding wel eens: je weet er nog meer van dan ik.”

Niet alles was nieuw voor haar in de Leergang Bedrijfskunde, vertelt Erna, maar door de opleiding werd ze gedwongen om allerlei aspecten van de bedrijfsvoering vanuit nieuwe perspectieven te onderzoeken. “Heel veel dingen wéét je wel, maar het is toch goed om ze opnieuw te bekijken: Hoe hebben we dat in ons bedrijf geregeld en wat vínd ik daar eigenlijk van? Kan het ánders, kan het béter? Op grond van een project bij de opleiding hebben we de sollicitatieprocedures bij de afdeling Dialyse anders aangepakt. We hadden last van verpleegkundigen die eerder stopten met de dialyseopleiding, omdat ze het te moeilijk vonden of omdat het werk na enige tijd toch niet bij ze bleek te passen. Nu hebben we assessmenttechnieken ingezet om beter te kunnen selecteren, zodat we minder verloop hebben. De opleiding van TSM wijst je op zulke mogelijkheden en hulpmiddelen.”

Een ander aspect dat Erna goed beviel bij de Leergang Bedrijfskunde is dat je er mensen uit allerlei branches ontmoet. “Dat vond ik zeer interessant. Het is heel leerzaam om samen met mensen uit de gemeente, de waterschappen en andere bedrijven samen aan projecten te werken. Waar lopen zíj tegenaan, wat zijn hún uitdagingen? Ik heb zelf altijd in de zorg gewerkt, dus die werelden waren nieuw voor mij. Dat verbreedt je horizon. Daarom heb ik ook voor die opleiding gekozen, vanwege dat breedschalige.”

Over de Leergang Bedrijfskunde

De Leergang Bedrijfskunde van TSM Business School is een compacte eenjarige opleiding waarin je je bedrijfskundige kennis en vaardigheden verdiept. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke leiderschap.

Coaching

Het ziekenhuis heeft Erna gepolst of ze nog een stapje hoger wilde gaan en bedrijfskundig manager worden op tactisch niveau, direct onder de Raad van Bestuur. “Ik heb het overwogen, maar geloof dat ik daar niet gelukkig zou worden. Ik kán het wel, denk ik, maar ik ben echt een mensenmens. Ik hou ervan om samen met anderen een afdeling te runnen en te verbeteren en projecten te draaien. En er zijn nog genoeg uitdagingen: aan het eind van het jaar stap ik misschien over naar een andere afdeling, ook een grote toko waar het nodige gebeurt.” Over nieuwe opleidingen denkt ze nu nog niet na, al wil ze wel om de vijf, zes jaar een opleiding volgen. “Als ik weer een opleiding ga doen, dan misschien iets in de ICT, want dat wordt steeds belangrijker in ziekenhuizen. Of een opleiding in coaching; dat vind ik heel leuk en het is een cruciaal deel van mijn werk. Ik heb ook wel een MBA-opleiding overwogen, maar daarmee ga je toch voor functies op een ander niveau of in een heel andere branche, en mijn hart ligt nu eenmaal bij de zorg en bij het uitvoerende niveau.”

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.