‘De kracht ligt in het verbinden van verschillende kennisgebieden’ – Alumnus Robert de Lenne over de Leergang Bedrijfskunde

Als strategisch (beleids)adviseur bij Waterschap Vechtstromen ontwikkelt Robert de Lenne beleid en strategieën voor het waterbeheer in Oost-Nederland. Robert heeft de Leergang Bedrijfskunde gevolgd, wat niet alleen bijdroeg aan zijn professionele groei, maar ook aan zijn persoonlijke ontwikkeling.

Robert: “Ik ben begonnen aan de Leergang Bedrijfskunde om mijn (basis)kennis te verbreden. Als watermanager heb ik een sterke technische achtergrond. Tijdens mijn loopbaan ontstond de behoefte om mezelf verder te ontwikkelen tot een generalist. Het ontwikkelen van bredere perspectieven, leiderschapsvaardigheden en een overkoepelende benadering zijn hiervoor belangrijk. De Leergang Bedrijfskunde sloot perfect aan op deze behoefte.”

Gepubliceerd: 15 februari 2024

Nieuwe kennis, nieuwe inzichten

In zijn functie als strategisch beleidsadviseur bij Waterschap Vechtstromen houdt Robert zich bezig met het vinden van de juiste balans tussen verschillende belangen en het werken binnen de kaders van politiek en maatschappij. De kennis en vaardigheden die hij tijdens de Leergang Bedrijfskunde opdeed, stelt hem in staat om deze complexe uitdagingen effectiever aan te pakken en bij te dragen aan een meer samenhangende aanpak in waterbeheer.

Tijdens de opleiding heeft Robert niet alleen zijn kennis verbreed, maar ook zijn vermogen om verschillende vakgebieden te integreren. Hij vertelt: “De kracht ligt niet alleen in specifieke vakkennis, maar juist in het vermogen om deze kennisgebieden met elkaar te verbinden en samenhang te zien. Zo heb ik geleerd om bruggen te slaan tussen deze aspecten, bijvoorbeeld tussen een veranderende overheid en de werving en selectie van nieuwe medewerkers.”

Een onverwachte eye-opener voor Robert was zijn nieuwe interesse in cijfers. Robert: “Tijdens een onderzoek naar de haalbaarheid van zonnevelden op afvalwaterzuivering locaties werd ik gefascineerd door hoe cijfers de bedrijfsprestaties kunnen weerspiegelen. Dit stelde mij in staat om sterkere en beter onderbouwde voorstellen in mijn werk te maken.”

Een nieuwe benadering

Sinds Robert de opleiding heeft afgerond, heeft hij duidelijk een andere aanpak in zijn dagelijks werk. “Het bewust toepassen van de modellen en instrumenten die ik heb geleerd, heeft mijn aanpak gestructureerder en effectiever gemaakt”, zegt hij.

Robert voegt eraan toe: “De Leergang Bedrijfskunde heeft me geleerd om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en dit in de praktijk toe te passen. Dit me geholpen bij mijn overstap van beleidsadviseur naar strategisch (beleids)adviseur.”

Deze verandering heeft niet alleen impact gehad binnen zijn organisatie, maar ook op persoonlijk vlak. Zijn adviezen en beslissingen zijn nu gebaseerd op grondige analyses in plaats van intuïtie, wat zorgt voor een gebalanceerd oordeel, rekening houdend met diverse aspecten en mogelijke consequenties.

Een investering in groei en succes

Voor diegenen die overwegen de Leergang Bedrijfskunde te volgen, geeft Robert aan: “Het is een investering die zichzelf terugbetaalt voor wie zijn kennis en vaardigheden op het gebied van management, economie en organisatie wil verbreden. Niet alleen je kritisch denken verbeter je, maar je verbetert ook je probleemoplossend vermogen en leiderschapsvaardigheden.”

Leergang Bedrijfskunde

Binnen jouw organisatie ben je doorgegroeid als professional en heb je een leidinggevende functie of zit je daar dicht tegen aan. Nu wil je je op zowel bedrijfskundig als persoonlijk vlak ontwikkelen en op een hoger niveau kunnen meepraten binnen jouw organisatie. Dé oplossing: de Leergang Bedrijfskunde van TSM Business School.

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.