Heeft u vragen? Bel ons op 053 240 4000

Incompany en Maatwerk

TSM Business School is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van unieke leerinterventies die aansluiten op de specifieke behoeften van organisaties. Onze programma-ontwerpers vertalen organisatie- en talent & development vraagstukken naar innovatieve ontwikkelingstrajecten voor managers en professionals. Zij maken daarbij gebruik van opgedane ervaring binnen een krachtig netwerk en state-of-the-art kennis uit het MBA programma van TSM.

De maatwerktrajecten van TSM Business School bevinden zich altijd op het snijvlak van organisatieontwikkeling en persoonlijke groei. De praktijk van de deelnemer staat centraal, waardoor een optimale toepassing van het geleerde ontstaat.

Ontwerpvisie

De ontwerpen van TSM onderscheiden zich door aandacht voor individuele groei en focus op talent. Talentontwikkeling vindt volgens TSM  plaats vanuit de context van de deelnemer, die uit vier elementen bestaat:

  • de persoonlijke belevingswereld van de deelnemer
  • het (dagelijks) werksysteem binnen de organisatie
  • het werksysteem (keten/sector) waar de organisatie van de deelnemer zich in bevindt
  • het maatschappelijk kader.

TSM kiest dus als leeromgeving voor de praktijk van de deelnemer, waarin hij/zij verantwoordelijkheid draagt voor eigen beslissingen.

Dit betekent een nauwe betrokkenheid van de organisatie, van belanghebbenden en stakeholders, in het ontwerpproces en interactie tijdens de uitvoering van het ontwerp.

Meer weten?

Graag gaan wij met u in gesprek om de mogelijkheden tot ondersteuning van uw talent- en organisatieontwikkeling nader te verkennen. U kunt contact opnemen met Astrid Beijer via a.beijer@tsm.nl of bel 088 489 8040 of Janneke Deterink via j.deterink@tsm.nl of bel 088 489 80 41.

TSM Business School

Als business school ontstaan vanuit de Universiteit Twente richten we ons van nature op het ontwikkelen van de talenten van professionals en managers die werken in technologisch complexe omgevingen. Daar waar het vermogen om te veranderen de kritische succesfactor vormt. We ondersteunen ze bij het uitbouwen van een vernieuwde kijk op de wereld en de rol die ze daarin kunnen vervullen.