Een maatwerk programma is een co-creatie tussen de opdrachtgever en TSM, waarin wij de kennis en ervaring van de organisatie combineren met onze eigen kennis, ervaring en vaardigheden in leiderschaps – en organisatieontwikkeling.

Een incompany ontwerptraject

Een maatwerk programma is een co-creatie tussen de opdrachtgever en TSM, waarin wij de kennis en ervaring van de organisatie combineren met onze eigen kennis, ervaring en vaardigheden in leiderschaps – en organisatieontwikkeling.

Bij het ontwikkelen van een maatwerkprogramma doorlopen we, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de volgende stappen:

Een maatwerk programma is een co-creatie tussen de opdrachtgever en TSM, waarin wij de kennis en ervaring van de organisatie combineren met onze eigen kennis, ervaring en vaardigheden in leiderschaps – en organisatieontwikkeling.

Stap 1: beginnen met het einde voor ogen: het formuleren van de evaluatie-criteria

Wanneer is het ontwikkelprogramma een succes? Dat is de eerste vraag waarmee we starten. In aanvulling op de al geformuleerde doelstellingen bespreken we met de opdrachtgever:

Welke bijdrage moet dit programma leveren aan de organisatie? Welk competenties en gedrag moeten deelnemers in de praktijk laten zien na afronding van het programma? En hoe moeten zij het programma zelf ervaren? En hoe merk je of dat is gelukt?  De antwoorden op die vragen zijn leidend in de verdere stappen van het ontwerp en de uitvoering.

Stap 2: definiëren van benodigde (bedrijfskundige) kennis en ‘het beste leiderschap’

Hierin werken we de eerste stap verder uit. We starten met het achterhalen van wat de leerbehoeften zijn. Wat zijn de belangrijkste strategische doelstellingen? Welke leiderschapskwaliteiten horen daarbij? Welke specifieke kennis is vereist? Welke vaardigheden zijn nodig om het meest effectief te zijn? Welke houding is nodig om doelen te realiseren en/of welke ervaring helpt daarbij?

Stap 3: ontwikkeling van het ontwerp

In deze stap ontwikkelen we een algemeen ontwerp dat consistent is aan de bevindingen uit de eerste stap. Een dergelijk algemeen ontwerp omvat: programmastructuur, inhoudelijke onderwerpen en leerdoelen, manieren van werken (blended learning), betrokkenheid van de eigen organisatie: denk aan het gebruik van eigen expertise (sprekers), investeringen, enz.

Stap 4: Van ontwerp naar gebouw

Nadat het algemene ontwerp is goedgekeurd, is de volgende stap ‘vlees op de botten’. Dit betekent het verder uitwerken van onderdelen en thema’s van het programma, zoals: het definiëren van actuele dilemma’s, eigen casuïstiek  of speciale opdrachten die kunnen worden geïntegreerd in het programma, betrokkenheid van eigen experts, definiëren en ontwerpen van werkmethodes en keuze van docenten/trainers.n en evalueren wij hoe het programma wordt ontvangen en waargenomen door deelnemers en door opdrachtgever. Op basis van evaluatiecriteria (geformuleerd in stap 1) en rekening houdend met nieuwe inzichten en ontwikkelingen zullen we het programma verfijnen en aanpassen om te voldoen aan de leerbehoeften.

Stap 5: Uitvoering en evaluatie en verfijning

Zowel tijdens als na het ontwikkelprogramma monitoren en evalueren wij hoe het programma wordt ontvangen en waargenomen door deelnemers en door opdrachtgever. Op basis van evaluatiecriteria (geformuleerd in stap 1) en rekening houdend met nieuwe inzichten en ontwikkelingen zullen we het programma verfijnen en aanpassen om te voldoen aan de leerbehoeften.

Meer weten over incompany?

Ook geïnteresseerd in een ontwikkeltraject dat jouw organisatie verder kan brengen? Neem dan contact op met onze programmamakers.

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.