Innoveren: bedachtzaam manoeuvreren tussen verleden en toekomst

Wanneer we over innovaties spreken dan ontstaat al vlug de gedachte dat het over iets totaal nieuws moet gaan, iets wat de organisatie nog nooit eerder heeft gedaan of waar nog geen markt voor is. Dit is wat ik vaak hoor tijdens colleges met TSM-studenten, maar ook in gesprekken met bedrijven.
Men denkt aan radicale innovaties of vernieuwingen, die vaak ver af staan van wat de organisatie nu doet en kan. De manier waarop een organisatie nu waarde creëert voor bestaande klanten en de relaties die hiervoor worden onderhouden met bijvoorbeeld leveranciers worden vaak als een beperking gezien om te kunnen innoveren. In mijn optiek is deze zienswijze een destructieve geringschatting van het nut van de huidige en vanuit het verleden opgebouwde competenties en relaties.

Manoeuvreren tussen verleden en toekomst
Een centraal principe binnen de innovatieliteratuur is dat innoveren moet gebeuren binnen de reeds bestaande organisatiepraktijken, competenties en relaties. Met andere woorden: innoveren is manoeuvreren tussen het verleden en de toekomst. Bestaande klanten vormen bijvoorbeeld een belangrijke bron van ideeën, die vaak boven water komen door problemen met de producten of diensten die een onderneming levert. Bestaande leveranciers kunnen een belangrijke partner zijn in het meedenken over oplossingen voor technologische problemen. Hieruit ontstaan dan vaak nieuwe ideeën voor productverbetering of verandering waar klanten weer bij gebaat zijn.

Rolls Royce vliegtuigmotoren
Neem als voorbeeld de vliegtuigmotorenbouwer Rolls Royce. De basistechnologie van straalmotoren is als zodanig niet veranderd. Wat wel is veranderd is de toepassing van ICT-technologie waarmee in real-time data uit de motoren verkregen kan worden. Rolls-Royce gebruikt deze data om het onderhoud van deze motoren beter te plannen en zelfs op dusdanige wijze dat hun klanten daar geen last van hebben. Dezelfde data kan worden gebruikt worden als input voor product- of service innovaties waar klanten weer van kunnen profiteren.

Klantwaarde door vernieuwde businessmodellen
Een andere innovatie rondom deze technologie is dat klanten nu afrekenen per uur gebruik, het zogenaamde “pay-per-use”. Luchtvaartmaatschappijen kunnen variabel afrekenen zodat kapitaal anders geïnvesteerd kan worden, waardoor zij zich op hun eigen kerncompetenties kunnen concentreren. Deze nieuwe manier van klantwaarde creëren op basis van innovatieve oplossingen en vernieuwde businessmodellen wordt ook wel “servitisation” genoemd. Hoe modern deze term ook klinkt, de technologie als zodanig is niet veranderd. De waardeprocessen en business modellen er om heen echter wel.

Bestaande technologie en nieuwe oplossingen
In plaats van dus afstand te doen van het oude, gaat innoveren juist over het bedachtzaam manoeuvreren tussen het oude en het nieuwe. Daarbij is het essentieel dat er goede verbindingen tussen bestaande technologie en nieuwe oplossingen gemaakt worden. Onze MBA studenten verkrijgen tijdens de module Innovatiemanagement de basiscompetenties aangereikt om bedachtzaam te kunnen manoeuvreren tussen het oude en het nieuwe. Ze leren nieuwe business modellen te ontwikkelen, waarmee ze de innovatieprestaties en waardeproposities van de organisaties waarvoor ze werkzaam zijn kunnen verbeteren.

Gepubliceerd: 3 november 2017

Innovatiemanagement

Wat kun jij doen om de innovatiekracht en -competenties binnen jouw organisatie of afdeling te verbeteren zodat op een duurzame wijze concurrentievoordeel gerealiseerd kan worden? In het programma Innovatiemanagement krijg je inzicht in verschillende tools om de innovatieprestaties van je organisatie of afdeling te verbeteren.

Over Raymond Loohuis

Dr. Raymond Loohuis is kerndocent Innovatiemanagement bij TSM Business School. Raymond is gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het onderwerp ‘Aanpassing van business praktijken en strategieën in turbulente tijden’ en is nog steeds geïnteresseerd in de vraag waarom strategische veranderingen en aanpassingen zo moeizaam verlopen.


Meer over Raymond

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.