Team

“De kwaliteit van de dialoog is een bepalende graadmeter voor de gezondheid van een organisatiesysteem.”

Annette is kerndocent, programmamanager en coach bij TSM Business School. Haar aandachtsgebieden zijn organisatieontwikkeling, leiderschap, verandering, complexiteit en groepsdynamica. Je komt haar voornamelijk tegen bij de InCompany-programma’s van TSM.

Annette begeleidt organisaties, teams en leiders in de uitdagingen waar zij voor staan. De vraagstukken waar ze bij wordt betrokken raken vaak aan het comfortabeler willen worden met complexiteit. Ze vertelt: “De steeds sneller veranderende en complexer wordende maatschappij waarin we leven, daagt organisaties en hun leiders immers meer en meer uit om zich te verhouden tot een nieuwe realiteit. Eén waarin adaptief vermogen en het kunnen laveren op onbekend terrein belangrijker wordt. Het is mijn streven om bij te dragen aan werkelijk gezonde organisatiesystemen die een voedingsbodem vormen voor hun mensen en hun omgeving, voor continue leren, innovatie en het ontsluiten van (collectief) potentieel.”

Anette heeft een organisatiekundige achtergrond en combineert deze met de rijke kennis en ervaring die ze in de afgelopen 25 jaar opdeed op het gebied van groeps- en psychodynamica, leiderschap, veranderkunde en systemisch werk.

Samen met collega Philippe Bailleur schreef ze het boek Navigate, een gids voor leiders in complexe tijden.

Ontmoet Annette op haar website en de website van Navigate Complexity of maak een connectie met haar op LinkedIn.

Aangesloten bij:

  • TSM Business School als docent
  • HRD Academy
  • Organisatiecoach onder Navigating Complexity

Publicaties:

  • Navigate, een gids voor leiders in complexe tijden

Kennisartikelen van Annette Meulmeester

Een complexe en snel veranderende wereld vraagt om ander leiderschap

Interview

De wereld waarin organisaties moeten opereren wordt steeds complexer. Disruptieve ontwikkelingen vergroten de onvoorspelbaarheid. Dat vraagt om een wezenlijk andere …

Lees meer

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.