Een complexe en snel veranderende wereld vraagt om ander leiderschap

De wereld waarin organisaties moeten opereren wordt steeds complexer. Disruptieve ontwikkelingen vergroten de onvoorspelbaarheid. Dat vraagt om een wezenlijk andere vorm van leiderschap, vertelt Annette Meulmeester, organisatiecoach en docent van TSM Business School.

Gepubliceerd: 22 januari 2023

“What got us here, won’t get us there, geldt nu meer dan ooit”

De veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid van de wereld waarin wij werken is van alle tijden, maar is, aldus Annette Meulmeester, de laatste jaren sterk toegenomen. Dat komt niet alleen door ontregelende gebeurtenissen als de coronapandemie, de stremming van het Suezkanaal en de oorlog in Oekraïne, maar ook doordat de economieën en goederenstromen wereldwijd geheel verweven zijn geraakt. “Alles hangt met alles samen tegenwoordig. Dat vergroot de onzekerheid. Een kleine kink in de kabel hier heeft enorme gevolgen elders.”

Collectieve intelligentie

Van managers en teamleiders vraagt dat een andere vorm van leiderschap. “Je kunt in zo’n omgeving niet meer op grond van meerjarenplannen en prognoses en ‘dashboardinformatie’ leiding geven. Je moet de onzekerheid omarmen, erkennen dat je niet alles weet en teams zo inrichten dat ze in staat zijn te blijven leren. Alleen op grond van collectieve intelligentie en wendbaarheid kunnen teams meebewegen in een snel veranderende omgeving.”

Een belangrijk begrip in dit veranderproces is ‘sensemaking’, licht Annette Meulmeester toe. ‘Sensemaking draait om openstaan voor wat zich in alle maatschappelijke velden om je heen voordoet, hier als team of organisatie gezamenlijk betekenis aan geven en je handelen erop afstemmen.” Dat is niet louter psychologie en groepsdynamica, het heeft ook gevolgen voor de inrichting en design van de organisatie. “Als je sensemaking wilt incorporeren in de organisatie, moet je ook naar waardestromen, samenwerking van afdelingen en rapportagelijnen kijken. Er zit een duidelijke organisatiekundige en veranderkundige kant aan.”

Next Level Leadership - De volgende stap in jouw leiderschapsontwikkeling

Next Level Leadership van TSM Business School start op 25 september 2023 en heeft een looptijd van zes maanden. Het programma bestaat uit 4 modules van 1 of 2 dagen, intervisie en individuele coaching sessies. Meer weten?

Omgaan met complexiteit en onvoorspelbaarheid

Voor teamleiders en managers die hun leiderschap willen ontwikkelen in een snel veranderende en complexe wereld, heeft TSM Business school de opleiding Next Level Leadership opgezet. In vier modules gaan we in op wat dat betekent voor jezelf, voor je team en voor je organisatie. “In de leergang leren we de deelnemers om de complexiteit en onvoorspelbaarheid niet als een probleem te zien, maar te accepteren, ermee te dansen als het ware, zodat ze ook met plezier de uitdagingen aangaan die op hen afkomen.”

Annette Meulmeester benadrukt dat het niet meer gaat om ‘nice to have’. “Organisaties moeten nu in beweging komen als ze het willen redden. Ik merk dat de organisaties die ik begeleid deze urgentie heel sterk voelen. What got us here, won’t get us there, geldt nu meer dan ooit.”

Meer weten over de opleiding Next Level Leadership? Klik dan hier om bij de opleidingspagina te komen!

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.