De Corona-crisis treft ons allemaal, zowel persoonlijk als professioneel: zorgen over familieleden, urgente problemen zonder oplossing in het vooruitzicht, of werk dat ineens stilvalt. En hoe graag we dat ook zouden willen, we kunnen niet alles beheersen. Ook niet als leider

Succesvol leidinggeven aan virtuele teams

Leidinggeven in de virtuele omgeving brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Je teamleden kennen elkaar misschien nauwelijks, onderling contact vindt vooral plaats via communicatietechnologie. Hoe overbrug je culturen, tijdsverschillen en afstand voor impactvol leiderschap in de internationale virtuele omgeving? En hoe stimuleer je ‘instant’ vertrouwen en samenwerking binnen het team?

Niet alleen de fysieke, maar ook de psychologische afstand met je team kan in een virtuele omgeving veel groter voelen – hoe zorg je ervoor dat (groepjes) teamleden niet geïsoleerd raken of zich buitengesloten voelen, hoe maak je je als leider zichtbaar voor je teamleden?

Houdingen en verwachtingen binnen het team ten opzichte van responstijden, beschikbaarheid, prioriteiten, rollen, verantwoordelijkheden kunnen uiteenlopen, vooral over culturen heen. Hoe zorg je voor gemeenschappelijk begrip en praktijken binnen het team?

Tools en mindset
De virtuele context vereist niet alleen de juiste tools, maar ook een andere mindset – van de leidinggevende en teamleden. Welke competenties en vaardigheden heb je nodig om comfortabel en effectief in de virtuele omgeving te functioneren? Hoe kun je deze bij jezelf en je teamleden herkennen en ontwikkelen? Niet iedereen voelt zich comfortabel en functioneert optimaal in een virtueel team. Als leidinggevende is het daarom belangrijk niet alleen rekening te houden met de benodigde expertise en ervaring bij het samenstellen van je team, maar ook met de persoonskenmerken van de individuele teamleden – zo voorkom je onderprestatie en burnout van teamleden. Uit onderzoek blijkt dat autonome, extraverte en weerbare persoonstypen zich meestal comfortabel voelen en goed kunnen presteren in de virtuele omgeving.

Voordelen
Het goede nieuws is dat (internationale) virtuele teams ook veel voordelen en kansen bieden! O.a.

  • kostenvermindering
  • minder transportkosten en reistijd
  • outsourcen van specifieke functies
  • minder tijd- en ruimte beperkingen
  • effectievere organisatie
  • toegang tot een groter ‘talent pool’
  • de beste ‘brains’ bij elkaar kunnen brengen
  • meer flexibiliteit binnen de organisatie
  • 24/7 productiviteit
  • flexibiliteit is aantrekkelijker voor jongere werknemers
  • beter bedrijfsimago
  • minder CO2 uitstotingen

Succesfactoren
Onderzoek laat zien dat een aantal kritische succesfactoren en best practices de risico’s verminderen om de voordelen van een virtueel team te kunnen benutten – en projecten op tijd en binnen budget te voltooien met een team dat na afloop nog met elkaar praat! O.a. het creëren van een sterke team identiteit en een gedeelde feedback cultuur, gepast gebruik van de verschillende communicatiekanalen (synchroon en asynchroon), rekening houden met taalbarrières, cultuur- en tijdsverschillen bij het plannen van virtuele meetings, het sturen op ‘wat’ en niet ‘hoe’ en short-term goals definiëren kunnen het verschil maken.

Leidinggeven aan virtuele teams is zeker complex. Met het inzien van en effectief omgaan met de specifieke uitdagingen kun je je (internationale) virtuele team faciliteren en inspireren – met effectievere samenwerking en betere prestaties als resultaat. Meer weten? Kijk op https://tsm.nl/center-for-leadership-development/ of vraag de brochure aan.

Over Candida Snow

 

Candida Snow is directeur van Snow Culture & Communication. Zij ontwerpt en verzorgt  interculturele programma’s voor een grote verscheidenheid van internationaal opererende bedrijven – uit de profit en non-profit sector in het binnen- en buitenland. Candida identificeert en ontwikkelt de interculturele competenties en vaardigheden die essentieel zijn voor het succes van haar klanten in hun complexe internationale omgeving. Ook is zij regelmatig gastspreker op universiteiten en internationale business scholen. Candida is Brits en heeft gewoond en gewerkt in Engeland, Frankrijk en Spanje. Tegenwoordig woont zij in Nederland. Sinds 2001 is zij geaccrediteerde senior associé van ITIM International – een internationaal bekend netwerk van professionele interculturalisten. Candida Snow maakt als docent onderdeel uit van de TSM faculty.

 

Gepubliceerd: 24 juni 2020

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.