Een brede bedrijfskundige basis, de smeerolie van elk managementteam

​Veel mensen kennen het verhaal van een man die rond kroop onder het licht van een lantaarnpaal. Een vriend van deze man zag dit en vroeg hem wat hij aan het doen was, waarop de man zei dat hij een sleutel zocht. De vriend besloot daarop te helpen met zoeken, maar na lange tijd hadden ze de sleutel nog steeds niet gevonden. De vriend vroeg daarom waar hij de sleutel eigenlijk verloren was. De man antwoordde: ‘Ik ben hem thuis kwijtgeraakt, maar hier onder de lantaarn is meer licht.’

Gepubliceerd: 5 juni 2020

Dit lijkt wellicht een flauw verhaal, maar helaas zien we vergelijkbare situaties veel terug in ondernemingen en organisaties. Mensen zijn namelijk geneigd om problemen en oplossingen te zoeken die aansluiten bij hun eigen expertisegebied. Denk aan de fysiotherapeut die gespecialiseerd is in rugproblemen en daarom elk fysiek probleem herleidt naar de rug, of de timmerman die voor elk probleem de hamer gebruikt als oplossing.

Wanneer we dit fenomeen doortrekken naar organisaties dan is dat niet anders. De operationeel medewerker zal bij elk probleem de neiging hebben om de focus te leggen op de praktische aspecten, terwijl de financieel medewerker bijvoorbeeld elk probleem zal vertalen naar het financiële perspectief.

Op zich hoeft dit geen probleem te zijn. Specialisten zijn namelijk onmisbaar voor organisaties. Er kunnen echter wel fricties optreden wanneer mensen zich vanuit een specialistische rol door ontwikkelen naar een rol als manager of lid van een managementteam. In dat geval is het niet effectief wanneer iemand zich 100% blijft focussen op zaken vanuit zijn of haar eigen expertisegebied, of om in de metafoor te blijven, alleen maar onder zijn of haar eigen lantaarnpaal blijft zoeken.

Op managementniveau moeten afwegingen worden gemaakt die vaak het belang van het specialistische perspectief overstijgen, al is het maar omdat middelen binnen organisaties vaak schaars zijn. Wanneer iemand zich vanuit een specialistische rol door ontwikkelt naar een managementrol is het van cruciaal belang dat hij of zij kennis opdoet van verschillende bedrijfskundige aspecten. Niet zozeer om ook specialist te worden op alle vlakken, maar vooral om als serieus gesprekspartner te kunnen optreden in het contact met andere managementteam leden of externe specialisten.

Door kennis op te doen van verschillende bedrijfskundige aspecten krijgen managers een breder perspectief en zijn ze als gevolg daarvan betere gesprekspartners, zowel intern als extern. Dit bredere perspectief helpt enorm om de dynamiek in managementteams te verbeteren. Zo kan kennis van de terminologie van verschillende bedrijfskundige vakgebieden alleen al enorm helpen om de onderlinge communicatie in multidisciplinaire managementteams te verbeteren. Daarnaast zullen managers als gevolg van multidisciplinaire kennis beter in staat zijn om problemen van verschillende kanten te bekijken en daarom beter begrip op kunnen brengen voor standpunten van mede managementteam leden.

Multidisciplinaire bedrijfskundige kennis helpt managers tevens om actief mee te kunnen denken over problemen en oplossingen die het eigen expertisegebied overstijgen. Kortom, een brede bedrijfskundige scholing van managers heeft op verschillende manieren een positieve impact op het functioneren van managementteams. Wanneer een managementteam alleen maar een verzameling is van specialisten die niet over hun eigen expertisegebied kunnen kijken, dan leidt dit tot miscommunicatie, onbegrip en conflicten. Juist daarom denk ik dat een brede bedrijfskundige basis een must is voor elk lid van een managementteam, omdat dit de ”smeerolie” kan zijn die kan zorgen dat managers vanuit verschillende functionele gebieden goed met elkaar kunnen samenwerken.

Binnen TSM heb ik zelf het genoegen om mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van managers op het gebied van financieel management. Ik ben steeds weer onder de indruk hoe snel deelnemers in staat zijn om zich kennis eigen te maken, zelfs wanneer ze eigenlijk nog weinig achtergrond hebben op het gebied van financieel management. De afgelopen cyclus viel samen met de COVID19 situatie, waarin een goed financieel management in veel organisaties een cruciale factor is om te overleven.

In de laatste bijeenkomsten presenteerden de deelnemers toepassingen van financiële concepten op hun eigen organisatie, veelal rekening houdend met de COVID19 situatie. Het geeft veel voldoening om te zien hoe goed deelnemers in staat zijn om aan het einde van de cyclus basisconcepten vanuit financieel management toe te passen op hun eigen organisatie. Denk aan het opstellen van liquiditeitsbegrotingen, de analyses van werkkapitaalposities of het uitvoeren van break-even analyses. Ik ben ervan overtuigd dat zij binnen de organisaties waarin zij werken nu serieuze gesprekpartners zijn op financieel vlak, en dat lijkt me voor elke financieel manager een verademing. En dan heb ik het alleen nog maar over de module financieel management!

Concluderend, ik denk dat het van groot belang is dat managers beschikken over een bredere bedrijfskundige basis. Een brede bedrijfskundige basis van managementteam leden werkt namelijk als de smeerolie tussen de verschillende functionele gebieden die zijn vertegenwoordigd in een managementteam. Om in de metafoor van de sleutel en de lantaarnpaal te blijven, een brede bedrijfskundige basis maakt de verlichting van ieders lantaarnpaal groter en scherper, waardoor de kans groter is dat de juiste problemen worden benoemd en de juiste oplossingen worden gevonden.

Financieel Management

De module Financieel Management behandelt het financiële vakgebied op een verfrissende manier. Door praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in het financieel management in jouw eigen werksituatie en ben je in staat de aangereikte financiële modellen in te zetten in je organisatie. Dit gebeurt door middel van fysieke – en online bijeenkomsten. Meer weten?

Over Joris Heuven

Joris Heuven is docent in de module Financieel Management. Als trainer en consultant houdt hij zich bezig met financieel management, bedrijfswaardering en bedrijfsovernames. Joris heeft een ruime ervaring in overnametrajecten en waardebepalingen in het (grotere) MKB.


Meer over Joris

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.