Beslissingen nemen in turbulente tijden

Complexe en snel veranderende wereld vraagt om ander leiderschap

De huidige turbulente tijd heeft veel organisaties op scherp gezet. Onzekerheid en complexiteit voeren de boventoon. Dit vraagt veel ondernemerschap en flexibiliteit van je organisatie. Als professional speel je hierin een cruciale rol. Hoe neem je beslissingen in turbulente tijden? En hoe krijg je anderen mee in je visie?

“What got us here, won’t get us there, geldt nu meer dan ooit”

De wereld waarin organisaties moeten opereren wordt steeds complexer. Disruptieve ontwikkelingen vergroten de onvoorspelbaarheid. Dat vraagt om een wezenlijk andere vorm van leiderschap, vertelt Annette Meulmeester, organisatiecoach en docent van TSM Business School.

De veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid van de wereld waarin wij werken is van alle tijden, maar is, aldus Annette Meulmeester, de laatste jaren sterk toegenomen. Dat komt niet alleen door ontregelende gebeurtenissen als de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie, maar ook doordat de economieën en goederenstromen wereldwijd geheel verweven zijn geraakt. “Alles hangt met alles samen tegenwoordig. Dat vergroot de onzekerheid. Een kleine kink in de kabel hier heeft enorme gevolgen elders.”

Collectieve intelligentie

Van managers en teamleiders vraagt dat een andere vorm van leiderschap. “Je kunt in zo’n omgeving niet meer op grond van meerjarenplannen en prognoses en ‘dashboardinformatie’ leiddinggeven. Je moet de onzekerheid omarmen, erkennen dat je niet alles weet en teams zo inrichten dat ze in staat zijn te blijven leren. Alleen op grond van collectieve intelligentie en wendbaarheid kunnen teams meebewegen in een snel veranderende omgeving.”

Sensemaking
Een belangrijk begrip in dit veranderproces is ‘sensemaking’, licht Annette Meulmeester toe. ‘Sensemaking draait om openstaan voor wat zich in alle maatschappelijke velden om je heen voordoet, hier als team of organisatie gezamenlijk betekenis aan geven en je handelen erop afstemmen.” Dat is niet louter psychologie en groepsdynamica, het heeft ook gevolgen voor de inrichting en design van de organisatie. “Als je sensemaking wilt incorporeren in de organisatie, moet je ook naar waardestromen, samenwerking van afdelingen en rapportagelijnen kijken. Er zit een duidelijke organisatiekundige en veranderkundige kant aan.” Meer weten over sensemaking download onze whitepapers of luister onze podcast.

Annette Meulmeester benadrukt dat het niet meer gaat om ‘nice to have’. “Organisaties moeten nu in beweging komen als ze het willen redden. Ik merk dat de organisaties die ik begeleid deze urgentie heel sterk voelen. What got us here, won’t get us there, geldt nu meer dan ooit.”

Dansen

Voor teamleiders en managers die hun leiderschap willen ontwikkelen in een snel veranderende en complexe wereld, heeft TSM Business school de Leergang Bedrijfskunde ontwikkelt. Met de Leergang Bedrijfskunde biedt TSM jou een unieke combinatie van bedrijfskundige kennis en persoonlijk leiderschap om deze werkelijkheid te realiseren. In een avondprogramma van een jaar ga je in op wat dat betekent voor jezelf, voor je team en voor je organisatie. “In de leergang leren we de deelnemers om de complexiteit en onvoorspelbaarheid niet als een probleem te zien, maar te accepteren, ermee te dansen als het ware zodat ze ook met plezier de uitdagingen aangaan die op hen afkomen.”

De Leergang Bedrijfskunde in het kort:

·         Praktijkgericht en direct toepasbaar

·         Persoonlijke ontwikkeling centraal

·         Avondopleiding van 1 jaar

·         Start 1 november 2022 in Enschede

Over de leergang bedrijfskunde

De Leergang Bedrijfskunde van TSM Business School is een compacte eenjarige opleiding waarin je je bedrijfskundige kennis en vaardigheden verdiept. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke leiderschap.

De leerreis van Erna Marsman

Recent heeft Erna de Leergang Bedrijfskunde van TSM Business School afgerond. Met een looptijd van 12 maanden en een studiebelasting van circa een dag per week (in de tijd van de baas) en bij projecten nog een dag extra in het weekend was het goed te combineren met haar werk. Ze heeft veel geleerd van de opleiding, zegt ze. “Vooral de financiële vakken vond ik leuk. Je leert heel goed de financiële finesses kennen van het runnen van een afdeling. In het ziekenhuis werk ik altijd samen met een bedrijfseconomisch adviseur, en die zei na mijn opleiding wel eens: je weet er nog meer van dan ik.”

Niet alles was nieuw voor haar in de Leergang Bedrijfskunde, vertelt Erna, maar door de opleiding werd ze gedwongen om allerlei aspecten van de bedrijfsvoering vanuit nieuwe perspectieven te onderzoeken.


Lees hier verder

De leerreis van Ingomar Kuiter

Sinds 2018 is Ingomar operationeel directeur bij Staatvandienst en draagt hij verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur, coördinatie van werkzaamheden, financiële resultaten en de continuïteit van de organisatie.

Ingomar koos voor de Leergang Bedrijfskunde omdat hij zijn ervaringen uit de praktijk beter wilde kunnen onderbouwen. “Na een relatief brede HRM opleiding zijn het vooral mijn ervaringen in de praktijk geweest die me veel hebben geleerd. De Leergang Bedrijfskunde bood me de mogelijkheid om in één jaar tijd mijn bedrijfskundige ervaring uit de praktijk een theoretisch kader te geven, met daarnaast veel aandacht voor persoonlijk leiderschap. De praktische insteek van de modules maakte voor mij dat het één op één aansloot bij de onderwerpen die ik op dat moment op mijn bordje kreeg. Meerwaarde van deze leergang was de mooie balans tussen bedrijfskunde en persoonlijk leiderschap.”


Lees hier verder

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.