Persoonlijke businessmodellen

Binnen de opleidingen van TSM Business School ligt de focus op twee belangrijke aspecten: leiderschapsontwikkeling en de ontwikkeling van bedrijfskundige competenties. Twee aspecten die eigenlijk niet los van elkaar kunnen worden gezien, maar elkaar juist kunnen versterken.

Een mooi voorbeeld waarin persoonlijke ontwikkeling en bedrijfskundige competenties elkaar kunnen versterken, is wanneer concepten vanuit de bedrijfskunde worden toegepast op persoonlijk vlak. Hoewel deze concepten een basis hebben in de bedrijfskunde kunnen ze ook van grote waarde zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers. Zo besteed ik in de module Strategisch Management in de Leergang Bedrijfskunde veel aandacht aan het in kaart brengen en innoveren van business modellen van organisaties. De toepassing van deze concepten op organisaties ligt voor de hand, echter als onderdeel van deze opleiding ruim ik vaak ook tijd in om deelnemers na te laten denken over de betekenis van strategische concepten voor hen als individu. Welk business model streven zij op persoonlijk vlak na?

Voor veel deelnemers is het denken over de persoonlijke strategie een eyeopener. Het is soms verbazingwekkend om te zien dat mensen die uitstekend in staat zijn om de strategie van hun organisatie te beschrijven nog nooit hebben nagedacht over kernvragen met betrekking tot hun persoonlijke strategie. Wat is bijvoorbeeld de waardepropositie die ze hanteren als individu? Wat zijn voor hen de belangrijkste waarden? Wat zijn hun meest onderscheidende competenties, en hoe uniek zijn deze? Hoe vervangbaar zijn ze voor hun organisatie? Wat is hun persoonlijke verdienmodel en hoe schaalbaar is het? Allemaal vragen vanuit strategisch management die ook op persoonlijk vlak ontzettend relevant zijn.

De organisatiestrategie en persoonlijke strategie komen samen in de specifieke functie die iemand heeft binnen een organisatie. Daarmee draagt deze functie bij aan de strategie van zowel het individu als van de organisatie. Veel organisaties onderkennen het belang om aan de sluiten bij het “personal business model” van hun medewerkers, omdat dit veel positieve effecten heeft voor de organisatie. Denk hierbij aan een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en een lager verloop in het personeelsbestand.

Het feit dat organisaties steeds meer open staan voor de persoonlijke strategie van medewerkers is een positieve ontwikkeling. Dit vereist echter niet alleen veel van de organisatie, maar ook van de medewerkers. Het vereist dat medewerkers eerlijk en open zijn over hun persoonlijke strategie, maar ook in staat zijn om deze helder te omschrijven. Een organisatie kan zijn medewerkers pas faciliteren wanneer zij in staat zijn om duidelijk aan te geven wat zij voor ogen hebben. Iedereen zou daarom zijn persoonlijke strategie kort en bondig moeten kunnen omschrijven.

Heb jij een goed beeld van jouw persoonlijke strategie? De opleidingen van TSM kunnen een cruciale rol spelen bij het in kaart brengen hiervan. Zowel de leiderschapsontwikkeling als de ontwikkeling van bedrijfskundige competenties kunnen een belangrijke bijdrage leveren, zeker wanneer deze twee worden beschouwd als elkaar versterkende zaken.

Over Joris Heuven

Dr. Joris Heuven is docent Strategisch Management in de Leergang Bedrijfskunde en bedrijfskundig coach binnen de Executive MBA. Als trainer en consultant houdt hij zich bezig met financieel management, strategie en bedrijfsovernames. Joris heeft een ruime ervaring in overnametrajecten en waardebepalingen in het (grotere) MKB.

Gepubliceerd: 13 november 2018

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.