‘Ik heb geleerd om even pas op de plaats te maken’ – Karima Adema alumna Bedrijfskunde voor Young Professionals

Als plaatsvervangend wijkteamleider bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch houdt Karima toezicht op het onderhoud van de openbare ruimte en de dagelijkse aansturing van de buitendienst. Samen met de wijkteamleider, de wijkregisseur en de wijkmanager adviseert ze over mogelijkheden in de openbare ruimte en begeleidt ze bewonersinitiatieven in de uitvoering.

“Veel werkzaamheden raken verschillende afdelingen binnen onze gemeente. Daarnaast werken we veel samen met stichtingen, scholen, bedrijven en uiteraard bewoners. Het is elke dag weer een mooie uitdaging om de gezamenlijke opgaven uit te voeren en tegelijk de belangen van een ieder in het oog te houden.”

Gepubliceerd: 1 juni 2023

De vraag achter de vraag

Karima koos voor Bedrijfskunde voor Young Professionals om haar blik op de organisatie te verbreden. Dat is volgens haar meer dan gelukt. “Mijn dagelijkse handelen is veranderd door de opleiding. In de module klantgericht handelen wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de zogenaamde vraag achter de vraag. Wat wil een klant precies?

In mijn werk geldt dit voor de burger maar ook voor interne ‘klanten’, collega’s van andere afdelingen. Ik heb geleerd dat het goed is om even pas op de plaats te maken en eerst door te vragen om de vraag helder te krijgen, voor ik tot actie overga of reageer. Mijn blik naar mijn werk in relatie tot anderen is hierdoor veel breder geworden.”

Valkuilen herkennen en patronen ombuigen

Karima was aangenaam verrast door de mate van persoonlijke ontwikkeling binnen de opleiding. “Er is ruim aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, en altijd in relatie tot je bedrijfsopdracht. Door tijdens de opleiding continu bezig te zijn met je ontwikkeling, leer je je valkuilen herkennen en oefen je met het ombuigen van sommige patronen. Ik zie nu meer verbeterpunten. In mijn eigen werk, maar ook in de samenwerking met anderen. Ik hoop dat ik daar door de opleiding een positieve bijdrage aan kan leveren.

Gewoon doen!

Tegen mensen die overwegen om deel te nemen aan Bedrijfskunde voor Young Professionals zegt Karima: “Gewoon doen! Het is een geweldige mogelijkheid om binnen je eigen werkveld een mooie opdracht uit te voeren en tegelijkertijd te groeien op persoonlijk vlak.”

Over Bedrijfskunde voor Young Professionals

Bedrijfskunde voor Young Professionals geeft je in vijf maanden inzicht in hoe organisaties werken. Je ontdekt waar je sterke punten liggen en vindt uit welke rol jíj in je organisatie zou willen spelen. Eén keer per maand heb je op maandagmiddag en -avond college. De opleiding wordt in het Nederlands gegeven.

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.