De kracht van een eenheid

Eenmaal gewerkt in een echte eenheid, dan wil je niet meer anders! Want een eenheid is een inspirerende en duurzame werkomgeving, waarin mensen met plezier en voldoening prestaties neerzetten waar zij trots op zijn. In deze blog lees je over de toegevoegde waarde van eenheidsontwikkeling in organisaties.

Eenheid
Om als marinier te overleven tijdens een missie in het buitenland is het niet voldoende om te presteren als een team. Je moet werken als een eenheid. Voor het op tijd en binnen budget opleveren van een innovatief project of met je MT leidinggeven aan een ingrijpend veranderproces geldt exact hetzelfde: je moet een eenheid zijn!

Een eenheid zijn, betekent dat je één bent met:
•jezelf: je bent zelfbewust en zet jezelf in op je kracht;
•je team: je voelt jezelf vertrouwd in het team, waardeert de ander en samen met de anderen haal je het ultieme resultaat;
•je omgeving: als eenheid weet je wat er in je omgeving gebeurt en weet je daar effectief mee om te gaan.

Eén zijn met jezelf
Een ogenschijnlijk simpel rijtje kenmerken, maar met verregaande consequenties. Eén zijn met jezelf betekent namelijk dat je beschikt over de nodige zelfkennis, inzicht in je eigen kwaliteiten en het lef deze optimaal in te zetten. Regelmatig horen wij echter nog oorverdovende stiltes als antwoord op de vraag ‘Wat is jouw natuurtalent?’ Vertellen wat jij denkt dat jouw kwaliteiten zijn, voelt kwetsbaar. Wat als de ander mijn kwaliteit niet herkent? Daarom is het nodig dat iedereen zich veilig voelt in een eenheid. Alleen dan kunnen mensen het risico nemen om het beste van zichzelf te laten zien. Of zoals één van de deelnemers aan een training eenheidsontwikkeling het verwoordde: ‘When the team gave me a license to fail, they actually gave me the ticket to success!’

Eén zijn met je team
Eén zijn met je team betekent dat je elkaars zwakten opvangt, elkaar aanvult en verschillen overbrugt. Of zoals Peter Drucker het zei: ‘To create an alignment of strengths that makes our weaknesses irrelevant.’ Dat is net even anders dan het veelgebruikte uitgangspunt ‘Het team is zo sterk als de zwakste schakel’. Want vanuit dat laatste perspectief blijf je zoeken naar zwaktes en probeer je die schakel sterker te maken of te vervangen. In een eenheid zoek je naar de unieke bijdrage en toegevoegde waarde van de ander.

Eén zijn met je omgeving
De lakmoesproef van eenheidsontwikkeling is de omgang met de omgeving. Een eenheid is één met haar omgeving. Dit betekent dat het adagium ‘de vijand zit buiten’ niet langer geldt. Dat is een stevige uitdaging als je je weer eens ergert aan die lastige klant of vervelende leverancier die niet doet wat jij graag wilt. Een eenheid worden vergt verregaand begrip van de belangen, gevoeligheden of ambities van de stakeholders om jouw eenheid heen, binnen en buiten je eigen organisatie. Eén zijn met de omgeving betekent dus dat je weet wat er in je omgeving speelt, dat je daarop anticipeert en de krachten in de omgeving mobiliseert om jullie bedoeling waar te maken. Een eenheid realiseert namelijk iets unieks: een uitzonderlijk resultaat door de inspirerende interactie tussen mensen. En het goede nieuws is: als je een eenheid bent, dan heb je succes en willen anderen graag bij je horen.

Eigenaarschap
Terugkijkend op de achttien jaar bij de mariniers constateert Hans Heyda: de dingen die we vertellen in ons boek ‘Maak van je team een Eenheid!’, heb ik daar echt toegepast. Ik heb mijn mensen niet meer verteld wat ze moesten doen. We hebben ook in moeilijke missies met elkaar de stip op de horizon bepaald en zijn samen aan het werk gegaan. Die stip op de horizon noemen we nu de collectieve ambitie. Op welke resultaten willen we straks trots kunnen zijn?

Het is belangrijk dat deze ambitie ook echt collectief is. Dat betekent dat je nadrukkelijk ruimte geeft voor een afwijkende mening en de scherpte in de dialoog die dat met zich meebrengt. Op het moment dat iedereen zich gezien en gehoord weet en de ambitie echt collectief is, zie je dat iedereen daar zijn eigen verantwoordelijkheid in neemt. Iedereen voelt eigenaarschap. Wil je meer eigenaarschap, initiatief en verantwoordelijkheid zien in jouw mensen of team? Begin dan met het ontwikkelen van een oprecht collectieve ambitie en geef mensen daarna de ruimte om die ambitie te leven.

Succes-recept
Kritisch kunnen zijn, is één van de succesfactoren voor een eenheid. Er is zorg voor jou als persoon, maar er moet wel gepresteerd worden. Dus op de inhoud van het werk pak je elkaar stevig aan. In een eenheid is het dus veilig, maar niet gemakkelijk. Je bent zacht voor de persoon, maar hard op de taak.

Door de kritische scherpte ook toe te passen op de successen die het team bereikt, ontwikkelt een eenheid succes-recepten. Deze ‘recepten’ zijn vaak relatief gemakkelijk toepasbaar, want ze zijn al eerder succesvol geweest. Succes-recepten helpen een team om zich versneld te ontwikkelen tot eenheid.

Gepubliceerd: 24 mei 2018

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.