TSM programma leidt tot nieuwe producten bij TenCate

Innovatie, ondernemerschap én samenhang creëren binnen een wereldwijde speler in de technische textielindustrie, met verschillende nationaliteiten in verschillende continenten, groepen en zeer uiteenlopende expertises. Dat is gelukt met de TenCate Active en TenCate Executive programma’s voor Europe, USA en Global. Samen met voormalig Global HR director Martin Gritter blikken we terug op de intensieve ontwikkelprogramma’s die met TSM ontworpen en uitgevoerd zijn.
Rond het jaar 2000 veranderde Koninklijke Ten Cate NV haar koers van een productiegerichte organisatie naar een meer innovatiegerichte organisatie. Dit door de technologische ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgden, de veranderende wereldmarkten en de behoeftes vanuit klanten cq. de markt. Hiervoor was meer synergie binnen de divisies nodig en meer innovatieve en commerciële daadkracht. Met groot commitment van de CEO en directie is o.a. met het TenCate Active Program naar deze resultaten toegewerkt.
Strategie wordt toepasbaar gemaakt
“Je moet je voorstellen dat binnen het concern elke groep (TenCate Grass, TenCate Protective Fabrics, TenCate Advanced Composites en TenCate Geosynthetics) haar eigen werkwijzen en systemen had. Op verschillende plaatsen werd het ‘wiel’ opnieuw uitgevonden door o.a. grote autonomie en eigen ERP systemen”, legt Martin uit. “Met het TenCate Active Program – gericht op managers en senior experts – wilden we enerzijds de synergie vergroten en anderzijds de competenties van de groepen versterken. Dit was ook onderdeel van de strategie (managen van de waardeketens), waarbij kostenleiderschap, productdifferentiatie, technische innovatie en end-usermarketing de belangrijkste focuspunten zijn. De kracht van het TenCate Active Program zit in het ontwerp, waarbij de organisatiedoelen zijn vertaald naar concrete leerdoelen. Zo zijn bijvoorbeeld managers en experts uit de verschillende disciplines en uit de verschillende groepen aan elkaar gekoppeld om vervolgens samen aan een innovatie/business development case te werken. Met andere woorden, strategie wordt toepasbaar gemaakt.”
Van Action Learning tot new business
Een belangrijk onderdeel binnen het programma is Action Learning; het werken aan actuele casussen in een multidisciplinair team. Onder begeleiding van TSM zijn uit de business development en innovatie casussen nieuwe systemen en producten ontstaan. Zo zijn ‘Field in the Box’ en ‘Geo Detect’ mooie voorbeelden van waar de verschillende producteigenschappen van de verschillende divisies zijn samengesmolten tot nieuwe, innovatieve producten. “Geo Detect is een duidelijk voorbeeld waarbij  samen met partners sensortechniek toegepast wordt in Geotextielen. Dit product wordt wereldwijd ingezet voor dijken om te voorspellen wanneer een dijk zou kunnen gaan doorbreken.”
Er is letterlijk synergie ontstaan
“Tijdens de opleidingsprogramma’s hebben de deelnemers elkaar goed leren kennen. Ze hebben een duurzaam, intern netwerk opgebouwd, waarbij ze elkaar ook na het opleidingsprogramma eenvoudig weten te vinden. Er is letterlijk synergie ontstaan. Naast deze teamontwikkeling in de innovatieprojecten is ook veel aandacht aan de individuele leiderschapsontwikkeling besteed; denk aan leiderschap, samenwerkingsbereidheid en ondernemerschap.”
Internationale opleidingsprogramma’s
“TSM heeft haar toegevoegde waarde laten zien in de betrokken samenwerking voor, tijdens en na de uitvoering van de programma’s. Bovenal kan zij sterk internationaal opereren met een deskundig en flexibel team van nationale en internationale docenten”, zegt Martin. Naast het Active Program is ook een Executive Strategic Marketing Program – voor MT- en directieleden – ontworpen en een management game voor het TenCate Talent Program. Om de internationale deelnemers optimaal te bedienen heeft TSM o.a. samenwerking gezocht met Emory Businessschool en University of Georgia (Terry College of Business) in Atlanta (USA).
Wie is Martin Gritter?
Martin Gritter is in 1992 gestart als management trainee bij TenCate. Na 6 jaar voor het concern gewerkt te hebben heeft hij zijn vleugels uitgeslagen en heeft 7 jaar als business unit manager in de ICT branche gewerkt. Vanaf 2005 is Martin opnieuw voor Koninklijke Ten Cate gaan werken. Eerst eindverantwoordelijk voor management development wereldwijd, daarna als HR director TenCate Geosynthetics EMEA en vanaf januari 2012 tot januari 2016 in de rol van Global HR Director voor het concern.
De programma’s in het kort:
TenCate Active Program:
– Kenmerken: Strategisch denken en business development, interculturele samenwerking en netwerken, p
ersoonlijk leiderschapsontwikkeling
– Uitgevoerd voor TenCate NL, Europe (2x), USA en Global
– Doelgroep: managers en senior experts
– Looptijd is 9 maanden met 3 keer een  4/5-daags programma
– Ontworpen en begeleid door Astrid Beijer (programmamanager en leercoach) en Jeroen Sempel (kerndocent)

Executive Strategic Marketing Program
– Kenmerken: Strategie en innovatie, marketing, action planning en realisatie
– Uitgevoerd voor TenCate Global (2x)
– Doelgroep: Directie en MT-teams (Worldwide)
– Looptijd is 4 maanden met 2 keer een 3-daags programma

TenCate Management Game
– Kenmerken: Talentontwikkeling middels een management game
– Uitgevoerd voor TenCate Young Potential Global
– Looptijd is 6 maanden 
– Doelgroep: Young Professionals

Gepubliceerd: 9 mei 2016

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.