Team

Rianne Huis in 't Veld - TSM

Rianne Huis in ’t Veld


“Om te verbinden moeten we soms eerst afstand creëren. Het is mijn missie om academische kennis en bijbehorende analytische vaardigheden betekenisvol te laten zijn voor en in de praktijk. Toegepast werken vraagt het vermogen tot abstraheren om vervolgens te kunnen concretiseren, zowel inhoudelijk als inter-relationeel.”

Bij TSM is Rianne als een van de kerndocenten betrokken bij de Leerlijn Multidisciplinaire Teams. Daarnaast is ze docent academische vorming in de Business Science Module.

Rianne heeft als programma manager werkzaam bij de afdeling Strategic Business Development van de Universiteit Twente ervaring met het vormgeven, (programmatisch) inrichten en aansturen van publiek-private samenwerkingen die gericht zijn op het oplossen van complexe innovatieve vraagstukken. Daarnaast is ze gepromoveerd en heeft ze jaren als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt binnen de medische wereld.

Maak verbinding met Rianne op LinkedIn 

Aangesloten bij:

  • Universiteit Twente – Strategic Business Development

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.