Team

“De verbondenheid van mensen in organiseren is cruciaal: talent alleen is niet genoeg het gaat uiteindelijk om het vormen van een community”

Michiel Schoemaker is betrokken bij TSM als kerndocent Human Resource Management en Leiderschap in Relaties. Ook is hij begeleider van het thesistraject.

Michiel is ruim 35 jaar actief als adviseur, docent en onderzoeker. Zijn huidige   onderzoeks- en adviesprojecten hebben betrekking op een aantal onderwerpen. Het betreft hier enerzijds het opzetten en invoeren van modern personeelsmanagement, met name gericht op actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, talentmanagement, teamontwikkeling, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Anderzijds begeleidt hij organisatieontwikkeling en flexibilisering van organisaties richting community based organiseren . Hij schreef meerdere boeken en (internationale) artikelen op het terrein van talentmanagement, sociaal kapitaal en organisatie-identiteit. Zijn wetenschappelijke ervaring in het werkgebied heeft sinds 1994 vorm gekregen in de rol van onderzoeker en docent aan de Nijmegen School of Management, Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1998 heeft hij zijn promotieonderzoek afgerond getiteld ‘Tussen slavernij en anarchie, een verkennend onderzoek naar veranderingen in de contractuele configuratie in laat-moderne organisaties’. De dissertatie heeft betrekking op de veranderingen in contractrelaties binnen organisaties als gevolg van nieuwe vormen van organiseren en werken. In de periode 2003-2011 is hij bijzonder hoogleraar “Identiteit en talent in netwerkorganisaties” geweest, ook aan de Nijmegen School of Management.

Maak verbiding met Michiel op LinkedIn en Human Talent Consult

Publicaties:

  • Schoemaker, M. (2016). Organiseren in werkgemeenschappen, van evenwichtsdenken naar constructieve spanning. In: Schenning, J. & R.J. Simons & T. Bessieux. Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep. Uitgeverij Thema, p. 183 – 195

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.