Team Circulution wint bij eindpresentaties Innovatie & Ondernemerschap (LBK)

Op dinsdag 3 juli vonden de eindpresentaties van de module Innovatie & Ondernemerschap van de Leergang Bedrijfskunde plaats. In het Vestzaktheater in Enschede presenteerden drie teams hun business plan aan een jury, bestaande uit Gilles Meijer (Golden Egg Check), Edwin Grobbink (Ten Cate Greenfield) en Martijn Bas (Theehuis Dennenoord en Hotel de Landmarke).

Circulution kwam deze dag als winnaar uit de bus. Dit team, bestaande uit Gert Bosch, Ferdy Hengeveld, Peter Kuyper, Jaco Poppe en Roel Wijlens, ging naar huis met de champagne en de eer.

Circulution: een marktplaats voor herbruikbaar bouwmateriaal
In Nederland willen we het gebruik van primaire grondstoffen beperken. Hiervoor is ondertussen het grondstoffenakkoord gesloten: in 2030 is het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd en in 2050 zijn we 100% circulair. In de bouw- en sloopsector gaat veel materiaal om, ruim 30% van als ons afval is afkomstig uit deze sector. Om het hergebruik in deze sector te stimuleren en materialen een tweede leven te geven is het noodzakelijk dat vraag en aanbod elkaar tijdig vinden. Dit kan alleen gerealiseerd worden met een goed handelsplatform: Circulution.

Bij de start van het project had het team het idee om een onderneming te starten met het hergebruik van installatiebuis. De nieuwprijs van installatiebuis is echter te laag om een goed verdienmodel te creëren. Ook het hergebruik van PIR platen is onderzocht. Van deze platen is er momenteel een tekort. Toen het team dieper in deze businesscase dook, kwamen ze er al snel achter dat het tekort tijdelijk is en dat er dus geen duurzame bedrijfsvoering op gebouwd kan worden. Uiteindelijk kwamen ze uit op een totale marktplaats voor de handel in herbruikbare materialen. Hoewel het in eerste instantie nog wel zoeken was naar een goed verdienmodel, is het gelukt om het idee sluitend te krijgen door middel van een goede database en een veilige transactie-omgeving.

Een goed idee is niet altijd direct toepasbaar
Een van de belangrijkste inzichten die het team tijdens het project heeft opgedaan, is dat een goed idee niet direct toepasbaar hoeft te zijn. Juist door te toetsen in de markt ontstaat inzicht en worden knelpunten onderkend. Wat ze ook ontdekten, is dat er van de minimale variant een nog meer minimale variant te ontwikkelen is waarmee wel gestart kan worden. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met handmatige invoer, in plaats van meteen een complete database te bouwen. Hiermee wordt de investering laag gehouden en kan bij positieve reacties in de markt een doorontwikkeling plaats vinden naar versie 1.0.

Een goede samenwerking met een prachtig resultaat
Het team is het meest trots op de goede samenwerking waarbij ieder zich stevig heeft ingezet. En waarbij een prachtig resultaat is neergezet: Circulution. Of het team verder gaat met de onderneming is nog te bezien. Ze zijn allemaal redelijk druk, of met een nieuwe baan of met stevig doorpakken in hun huidige functies. Het is mogelijk om redelijk klein te starten met Circulution, en daarna op te schalen. Die afweging maakt het team de komende weken, waarna ze gezamenlijk de knoop door zullen hakken.

Gepubliceerd: 23 juli 2018

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.