Projectmanagement voor Technisch Professionals: duidelijkheid op alle fronten

Alles wat buiten de bestaande routines valt, wordt een project genoemd en dient geleid te worden door een projectteam. Projectmatig werken neemt steeds meer toe. Ook technisch professionals komen er mee in aanraking. Bijvoorbeeld met integrale projecten. Hoe zorg je dat naast structuur, ook de omgeving meewerkt
Projectmanagement is de manier waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond. Het is een zeer efficiënte manier van werken. Het managen van een projectteam is echter geen eenvoudige taak. Vaak zijn teamleden het oneens over de exacte doelstellingen en naarmate een team groter wordt, wordt het managen van de onderlinge relaties steeds ingewikkelder. De teamleider moet de omvang van het team beperken en de doelen duidelijk afbakenen. Als je als technisch professional een projectteam gaat leiden, heb je een aantal managementskills nodig. Zo is het om de slagingskans te verhogen bijvoorbeeld erg belangrijk om niet alleen naar de technische en inhoudelijke kant te kijken, maar juist ook naar de andere facetten van een project.
Goed projectmanagement biedt echter vele voordelen die het het waard maken om projectmanagement goed onder de knie te krijgen. In een project dat soepel verloopt, werken alle betrokkenen gezamenlijk aan één doel, maar vanuit hun eigen inspiratie en vanuit hetgeen waarin ze zelf geloven.
Voordelen van goed projectmanagement
Projectmatig werken draait vooral om het creëren van duidelijkheid, op alle fronten. Je creëert duidelijkheid over doelstellingen, methodes en resultaten – voor jezelf, je projectmedewerkers en je opdrachtgevers. Door uitgebreid de beoogde én behaalde resultaten, tijdsbesteding, kwaliteit en financiën van je project te beschrijven, ben je in staat om voortdurend te kunnen meten of je het project goed hebt ingeschat. Projectmatig werken biedt dus het voordeel van een meer resultaatgerichte en effectieve aanpak. Je kunt altijd direct bijsturen wanneer zich problemen of noodzakelijke wijzigingen voordoen. De voordelen van het volgen van een projectmatige aanpak zijn duidelijk vanaf het begin tot het einde: projecten worden doordachter opgezet en bieden snellere en betere resultaten.
Projectmatig werken met PMC 2.0
Er zijn vele manieren om projectmanagement goed op te zetten, te leiden en af te ronden. Bij onze opleiding Bedrijfskunde voor Technisch Professionals staat het theoretische model Projectmatig Creëren 2.0 (PMC 2.0) centraal. Dit model kijkt naar vier verschillende dimensies, die allemaal in een project aanwezig moeten zijn: De ‘zij’– of omgevingskant (voedingskracht), de ‘ik’- of leiderschapskant (persoonlijke kracht), de ‘wij’- of samenwerkingskant (samenwerkingskracht) en de ‘het’- of structuurkant (vormkracht). Een project kan niet zonder een van deze vier dimensies. Eind vorig jaar kwam er uit een kameronderzoek naar de ICT-projecten van de Rijksoverheid naar voren dat er onvoldoende resultaat is geboekt. Dat kwam onder andere doordat er in de projecten teveel focus werd gelegd op de ‘het’-kant, de structuur van de projecten.
Werken aan de toekomst
Als technisch professional die een managementfunctie ambieert, of deze al bekleedt maar zich nog verder wil ontwikkelen, is het dus een goed idee om je te onderleggen in projectmanagement. Projectmatig werken is een onmisbare schakel in de weg naar succes en steeds meer aan de orde van de dag, onder andere door individualisering, mondialisering, flexibilisering, innovatie en nieuwe organisatievormen.
De opleiding Bedrijfskunde voor Technisch Professionals van TSM business School biedt de module projectmanagement aan als onderdeel van de opleiding.

Ervaren hoe het is om de opleiding Bedrijfskunde voor Technisch Professionals te volgen?

Gepubliceerd: 6 september 2016

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.