Heeft u vragen? Bel ons op 053 240 4000

Privacyverklaring

Privacyverklaring TSM Business School (onderdeel van Freia B.V.)

In deze privacyverklaring legt TSM Business School, gevestigd aan de Hengelosestraat 583, 7521 AG te Enschede (KVK 06076937), uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

TSM Business School respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.tsm.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan TSM Business School worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van TSM Business School te maken hebben. TSM Business School houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van TSM Business School of wanneer u anderszins contact heeft met TSM Business School, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van TSM Business School, legt TSM Business School de door u opgegeven gegevens vast.

TSM Business School bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert TSM Business School geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

TSM Business School gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met TSM Business School of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van TSM Business School naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van TSM Business School bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met TSM Business School te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met de website van TSM Business School zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. TSM Business School kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. TSM Business School raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

TSM Business School maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van TSM Business School beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website van TSM Business School worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert TSM Business School hiermee de werking van de website.

TSM Business School probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Daarnaast maakt TSM Business School gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt TSM Business School inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TSM Business School heeft hier geen invloed op. TSM Business School heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tracking cookies

Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt TSM Business School tot slot gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van TSM Business School.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met TSM Business School opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@tsm.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

TSM Business School behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Deel deze pagina

Krachtige leiders zijn bepalend voor de richting en het succes van een organisatie. Ze combineren kennis, meningen en gevoelens. Ze kennen zichzelf in relatie tot de ander en de steeds veranderende omgeving. Ze blijven hun leiderschap steeds opnieuw uitvinden. Bij TSM leiden we deze leiders op. Vanuit hun eigen kracht. Zodat ze voor én achter de schermen de richting kunnen aangeven.

TSM Business School

True Leadership