Online platform Reflect & Act: the best of both worlds

Bij TSM Business School horen we vaak van onze deelnemers dat ‘de waan van de dag’ het lastig maakt om volop en gefocust aan hun persoonlijke leerdoelen te werken. Na een leerbijeenkomst zijn de deelnemers vol goede moed en inspiratie. Soms zorgen de dagelijkse gebeurtenissen er echter voor dat de goede voornemens op de werkvloer zwichten onder werkdruk en andere belangrijke uitdagingen. 
De kans is reëel dat er van de goede intenties na een leerbijeenkomst niet veel overblijft. Er kan zelfs sprake zijn van een negatieve leerervaring (‘zie je nu wel, het lukt me toch niet!’) waardoor men terugvalt in oude gedragspatronen. De vraag is dan ook:  Hoe borg je het werken aan individuele leerdoelen na de leerbijeenkomst? En wat kun je doen om optimaal in de gewenste leerstand te blijven, juist in de werkomgeving?
Sinds kort gebruiken we in onze maatwerk programma’s ‘Reflect & Act’, een online platform ontworpen door Perflectie, inmiddels een partner van TSM. Het doel van dit platform is om het leerproces van de deelnemers, dat gestart is tijdens de leerbijeenkomst, op de werkplek voort te zetten met behulp van slimme online technologie. Wat ons betreft betekent dit een combinatie van ‘the best of both worlds’: deelnemers leren zowel  in interactie met anderen in een leergroep setting als individueel in de eigen werkomgeving met online ondersteuning.
 

Hoe werkt ‘Reflect & Act’?

Voordat deelnemers binnen het online platform aan de slag gaan met hun individuele leerdoel, worden er tijdens de leerbijeenkomst voorbereidingen getroffen. Allereerst wordt er ingegaan  op de betekenis van veranderen en welke motivatie nodig is om een persoonlijke verandering te kunnen realiseren. Vervolgens formuleert iedere deelnemer een helder leerdoel. Hoe prachtig en ‘fancy’ een online tool of platform ter ondersteuning van het individueel leren ook is, het vraagt nog steeds om een heldere focus en nuchtere aanpak. Het komen tot een concreet leerdoel, dat zich laat vertalen in kleine en vooral haalbare stappen, is al een heel proces op zich. Vaak niet gemakkelijk, maar wel nodig om succes te behalen.
Nadat het leerdoel is geformuleerd, wordt het online platform ‘Reflect & Act’ geïntroduceerd. In hoofdlijnen faciliteert het interactieve platform de deelnemer in het leren in de eigen werkpraktijk op drie manieren:
1. Het geven van feedback en tips
De deelnemer selecteert enkele collega’s waarmee hij veel samenwerkt en vraagt hen om specifieke feedback. De feedback wordt op een toegankelijke en speelse manier aangeboden. Dit heeft een uitnodigende werking op het creëren van een leerklimaat, voor de deelnemer én voor andere collega’s (de beroemde olievlek!).
2. Het benutten van uitdagingen
Vaak weet de deelnemer heel goed wanneer hij zich in lastige situaties zal bevinden. Met behulp van het platform plant de deelnemer deze uitdaging(en) in zijn agenda en geeft hij aan wat hij nodig heeft om deze uitdaging goed voorbereid aan te gaan. Deze bewustwording vergroot de kans dat hij een andere, meer effectieve aanpak zal proberen.
3. Het bouwen van een reflectiepatroon
Met reminders vanuit het platform wordt de deelnemer gestimuleerd om regelmatig te reflecteren. Hoe en wanneer hij dit doet, bepaalt de deelnemer zelf vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
Het meest essentieel van het online platform is misschien wel het laatste punt; het inbouwen van een reflectiepatroon. Het regelmatig en met aandacht reflecteren, hoe kort ook, is de basis voor continu leren. Het ‘Reflect & Act’ platform geeft de deelnemer vaak een extra zetje in de vorm van een reminder, een inspirerende ‘learning snack’ of een handige tip. En net dat extra zetje maakt dat de deelnemer deze keer wel succesvol is in het behalen van zijn beoogde gedragsverandering.
 

Reflect & Act binnen uw organisatie

Bent u benieuwd hoe we ‘Reflect & Act’ kunnen inzetten binnen uw organisatie? Astrid Beijer vertelt u graag meer over de mogelijkheden.
Astrid Beijer
Programma Manager Incompany
Telefoon: 088-4898040
E-mail: a.beijer@tsm.nl

Gepubliceerd: 29 juni 2017

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.