Marco Krol over de Leergang Bedrijfskunde

Marco Krol is vijftien jaar werkzaam bij Roche Diagnostics en sinds tien jaar manager (‘lead) van het Customer Service Team, dat diagnostische systemen voor ziekenhuislaboratoria levert. Roche heeft circa zestig verschillende systemen in de markt staan met een totaal aantal van 4000 machines, waarvan de grootste 2 bij 3 bij 4 meter zijn. Met de systemen kunnen onder meer glucose-, DNA- en coronatests worden afgenomen. Marco en zijn team zijn verantwoordelijk voor het technische deel van de service, de ‘hardware’, de systemen zelf, zoals hij zegt. Daarnaast is er een IT-serviceteam dat de systemen van Roche koppelt aan de verschillende softwaresystemen van de ziekenhuizen, want die zijn niet overal gelijk.

Gepubliceerd: 12 oktober 2022

Inzicht in wat je al goed doet én wat echt beter kan

De systemen die Marco en zijn team leveren en installeren nemen snel toe in complexiteit. “We moeten steeds meer testen kunnen leveren, die sneller resultaten geven en op een kleinere footprint. Voor mijn team en mij is het een hele uitdaging om de technische ontwikkelingen bij te houden, en dat geldt ook voor het laboratoriumpersoneel dat met onze systemen moet werken. Het klassieke beeld van een labmedewerker, die met reageerbuisjes en rookwolkjes in de weer is, klopt allang niet meer. Ze moeten nu heel anders werken, want alles is geautomatiseerd. Daarom zijn trainingen steeds belangrijker geworden. Ik heb 24 engineers in mijn team en daarvan zijn er drie continu trainingen aan het verzorgen, aan klanten én aan onze andere engineers. Dat is noodzakelijk om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden.”

"Ik beschouw mezelf nu echt als ondersteuner van het team en zeg vaak: je kunt het niet verkeerd doen. Mijn lijfspreuk is: sometimes you win, sometimes you learn. De opleiding bij TSM heeft daar zeker bij geholpen.”

“Sometimes you win, sometimes you learn”

De wereld van de zorg is in transitie, wat belangrijke gevolgen heeft voor Marco en zijn team. “Ziekenhuizen fuseren en specialiseren, en dat geldt ook voor laboratoria. Laboratoria worden regelmatig geoutsourcet, bijvoorbeeld als ze worden overgenomen door internationale partijen. Tien jaar geleden werkten we nog nauwelijks met contracten, vertrouwden we elkaar op onze blauwe ogen, maar de laatste jaren ben ik soms wel twee dagen per week bezig met contractmanagement en tenders. Ik heb nu veel meer te maken met juristen en inkopers en andere stakeholders. De onderhandelingen zijn scherper geworden. Met internationale partijen worden die onderhandelingen nog complexer.”

De afgelopen twee jaar is Roche Diagnostics overgegaan van ‘old school management’ naar zelfsturende teams, vertelt Marco. “In de periode dat we die transitie maakten, volgde ik bij TSM de Leergang Bedrijfskunde. Dat ging heel mooi samen, want daardoor kon ik andere bedrijven, waarmee ik door TSM in contact kwam, door die bril bekijken. Dat was ook een van m’n belangrijkste leerdoelen.” Marco voegt toe dat hij nooit een heel hiërarchische manager is geweest, dat zijn team al deels zelfsturend was. “Maar er is een tijd geweest dat mijn medewerkers vroegen: ‘Marco, hoe wil je dat wij het doen?’ Ik probeer de vraag tegenwoordig om te draaien. Zeggen júllie maar hoe ik de contracten moet gaan inregelen. Ik beschouw mezelf nu echt als ondersteuner van het team en zeg vaak: je kunt het niet verkeerd doen. Mijn lijfspreuk is: sometimes you win, sometimes you learn. De opleiding bij TSM heeft daar zeker bij geholpen.”

Meer weten?

Download vrijblijvend de brochure voor meer informatie over de Leergang Bedrijfskunde

Spiegelen

Marco heeft met zijn opleiding Klinische Chemie en Beleid Management in de gezondheidszorg geen echt bedrijfskundige achtergrond. “Op bedrijfskundig gebied heb ik eigenlijk alles al doende geleerd tijdens mijn baan. Daardoor word je automatisch in een bepaalde richting gedirigeerd door je bedrijf, je ziet alles vanuit het gedeelde perspectief en bent geneigd het te doen zoals het altijd is gedaan. Wat ik zo mooi vond aan de opleiding bij TSM is dat alle modules direct toepasbaar waren op het werk van alledag. Je kunt de theorie meteen spiegelen aan hoe je het doet in je bedrijf. Die combinatie vond ik heel inspirerend, aan de ene kant de goeie docenten die het inhoudelijk kunnen vertellen, aan de andere kant je medestudenten die laten zien hoe het bij hún bedrijf is georganiseerd. Daardoor krijg je een helder inzicht in wat je al goed doet én wat echt beter kan.”

Als voorbeeld van wat beter kon, noemt Marco het traineeprogramma van zijn afdeling. “Een van de laatste modules ging over human resource management. Ik was al bezig met het uitwerken van een nieuw plan voor onze trainees, maar door die module en de info en feedback die ik van de docenten en andere studenten kreeg, heb ik het model enorm kunnen aanscherpen en veel breder kunnen trekken. Dat was me anders never nooit op die manier gelukt.”

Trainee centraal

Het traineeprogramma van zijn afdeling was, licht Marco toe, erg intern gericht. Het bedrijf en de afdeling stonden centraal en het traineeprogramma werd daarop afgestemd. “In de loop van m’n opleiding bij TSM ben ik dat gaan omdraaien. In het nieuwe model staat de trainee centraal. In het verleden was de trainee, zeg maar, loopvermogen voor het serviceteam en moest hij of zij simpelweg in ons team meedraaien. Nu kijken we meer naar waar de trainee goed in is. We sturen trainees ook naar andere teams in Nederland of bijvoorbeeld naar Curaçao, waar ze veel meer verantwoordelijkheid krijgen. Zo kunnen we zien waar hun talenten nog meer liggen dan bij de technische functie waar ze bij ons naar solliciteren. Trainees kunnen zich daardoor meer ontwikkelen dan in het verleden. Daarmee maken we van Roche ook een aantrekkelijke werkgever, wat hoognodig is want het is lastig om goeie engineers aan boord te krijgen en te houden.”

Over de Leergang Bedrijfskunde

De Leergang Bedrijfskunde van TSM Business School is een compacte eenjarige opleiding waarin je je bedrijfskundige kennis en vaardigheden verdiept. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke leiderschap. De colleges vinden wekelijks plaats op dinsdagavond, en af en toe ook op dinsdagmiddag. Na afronding van de opleiding ontvang je een Post-hbo diploma Bedrijfskunde.

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.