Management voor jonge ingenieurs: waar ligt jouw kracht?

Management voor jonge ingenieurs: waar zit jouw kracht? Weet jij waar je energie van krijgt? Wat jouw drijfveren zijn? En zijn deze ook gekoppeld aan de uitdagingen binnen jouw werk? Bij de start van de opleiding ‘Management voor jonge Ingenieurs’ zetten wij het FITCH assessment in, om in kaart te brengen waar je echt energie van krijgt en waar je persoonlijke ontwikkelmogelijkheden liggen.
Als ingenieur ben je technisch opgeleid en veelal gefocust op ratio’s, feiten, structuren en processen. De markt vraagt van deze groep dat zij zich blijven ontwikkelen. Denk hierbij aan onderwerpen als; buiten de kaders denken, pro activiteit, interactie en persoonlijk leiderschap. Hierbij is het van belang om bewust te zijn van jouw kernkwaliteiten en in hoeverre deze aansluiten bij de organisatie. Vanuit HR wordt gesproken over strategische personeelsplanning en langdurige inzetbaarheid. Door hier vroegtijdig ook zelf over na te denken en over in gesprek te gaan neem je de touwtjes zelf in handen en bepaal jij hoe je carrière verloopt.
Geïntegreerd in opleiding
Vanuit TSM zetten we verschillende middelen in om inzichtelijk te maken hoe iemand in zijn kracht komt te staan. Zo kiezen we voor elke opleiding een passende tool en integreren we deze in het programma. FITCH is volledig geïntegreerd in de opleiding ‘Management voor jonge Ingenieurs’. Dit houdt in dat verschillende modules zijn afgestemd op de leer- en ontwikkelpunten die uit het assessment naar voren komen. Tijdens de opleiding ga je dieper in op jouw competenties en hoe je deze nog sterker kan inzetten in je huidige werk.
Waarderende benadering
Bij TSM geloven we in de waarderende benadering. We zien dat langdurig resultaat wordt geboekt als we bouwen vanuit de sterkten en ambities van mensen. Door te richten op talent gaan mensen efficiënt ontwikkelen en worden vorderingen sneller gemaakt. We kijken hierbij uiteraard naar alle ontwikkelpunten, maar leggen de focus dáár waar jij energie van krijgt om te ontwikkelen. Deze waarderende benadering zit ook in FITCH, waardoor het een geschikte tool is om in te zetten voor Management voor jonge Ingenieurs.
Hoe werkt FITCH?
FITCH staat voor FIT en MATCH waar met behulp van een psychologische analyse en individuele gesprekken je gedrag en drijfveren in kaart worden gebracht. Door middel van een uitgebreide Voorbeeld profiel ingenieurvragenlijst worden jouw gedrag én waarden op acht assen inzichtelijk gemaakt. In eerste instantie is het interessant om te zien welk gedrag je als mens het meest laat zien, vervolgens worden je persoonlijke waarden hier overheen gelegd. Komen deze overeen? Dan zit je in je kracht! Vervolgens laat een derde lijn zien in hoeverre jouw functie overeen komt met jouw gedrag en waarden (zie de afbeelding met de drie lijnen: waarde, gedrag en functie). De kunst is uiteindelijk om de flexibiliteit te hebben je gedrag aan te passen (indien dat gewenst is) om je einddoel te behalen. En daarbij ondersteunen we iedere deelnemer vanuit TSM.
Meer informatie?
Ben je benieuwd naar je eigen krachten en valkuilen? Neem voor meer informatie over FITCH en over ‘Management voor jonge Ingenieurs’ contact op met Ilse Niesink.

Gepubliceerd: 3 februari 2016

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.