Hoe is het nu met… Pieter Riepma

In 2015 heeft Pieter zijn Executive MBA afgerond. Momenteel werkt hij als projectmanager bij Volkswagen Financial Services. Lees hoe hij terugkijkt op de Executive MBA, hoe hij in de dagelijkse praktijk richting geeft aan aan een internationaal team en hoe hij met complexe vraagstukken omgaat.

Waarom heb je een Executive MBA gedaan?
Het in een stroomversnelling brengen van mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling was de voornaamste reden om deel te nemen aan de Executive MBA. Hoewel de inhoudelijke verdieping belangrijk is, ben ik van mening dat de sleutel tot duurzaam succes ligt in het vermogen mensen in beweging te krijgen. Het werkelijke accent moet op persoonlijke ontwikkeling liggen. De combinatie van op de praktijk toegesneden leerstof, diversiteit van werkvormen en sterke verankering van persoonlijke ontwikkeling maakt TSM uniek en is de rationale achter mijn keuze geweest.

Welke drie woorden komen er bij je op als terugdenkt aan de MBA?
“Intensief, waardevol, verrijkend. Ik heb ontzettend genoten van de dynamiek in de studiegroep, de humor, de inhoudelijke discussies maar ook de onderlinge eerlijkheid. De internationale studiereizen naar Philladelphia en Cape Town hebben tevens een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd tijdens de MBA?
Door de interdisciplinaire benadering binnen de opleiding kijk ik anders naar mijn eigen organisatiepraktijk. Ik bemerk dat ik een betere gesprekspartner ben geworden die op verschillende niveaus kan acteren en daarmee een betere verbinding kan maken. Het toepassen van bedrijfskundige kennis vormt vaak het vertrekpunt, hoewel verbinding zorgt voor duurzaam succes.

Hoe heb je je in de loop der jaren ontwikkeld?
Van jongs af aan heb ik geleerd dat initiatief nemen en doorzettingsvermogen erg belangrijk zijn. Deze twee eigenschappen hebben mij mooie dingen gebracht. Echter, heb ik tijdens mijn MBA studie ervaren dat ik door inzicht in mijzelf en het beter afstemmen met anderen, mijn strategisch optreden verder kan vergroten. Hierdoor kan ik nog effectiever kan opereren binnen maar ook buiten mijn werk.

Waar werk je en wat doe je in je huidige functie? En waar zit voor jou de uitdaging?
Tijdens de MBA opleiding deed zich een unieke kans voor om Volkswagen Financial Services Ireland te helpen het operationele autoleasebedrijf (Greenfield) op te zetten. Lokale marktomstandigheden resulteerden in de noodzaak voor verdere productdiversificatie. Met mijn opgebouwde kennis en ervaring bij een vergelijkbare onderneming in Nederland ben ik een jaar geleden begonnen aan deze fantastische uitdaging.

Als Project Manager ben ik verantwoordelijk voor het volledige traject; van productopzet tot en met systeemimplementatie van het nieuwe bedrijfsonderdeel. Binnen deze functie werk ik intensief samen met Ierse collega’s, een Belgische systeemleverancier en Duitse collega’s van het hoofdkantoor. De uitdaging voor mij is dat we met elkaar in een complexe organisatie een wezenlijke verandering moeten neerzetten. Het werken met verschillende culturen zie ik als een verrijking en bijzonder leerzaam.

Wat heeft de MBA je gebracht als je kijkt waar je nu staat?
Veel zelfinzicht, naast een goede theoretische ondergrond. Beide elementen hebben erin geresulteerd dat ik een stap vooruit heb gemaakt in mijn professionele loopbaan. Door deze elementen slim te combineren, ben ik in staat om mijn werkzaamheden succesvol uit te voeren..

Wat zie je terug in jouw dagelijks handelen wat je vanuit de MBA hebt geleerd?
In mijn werkomgeving bemerk ik dat veranderingen binnen organisaties vaak lastig te sturen zijn. Dagelijks ben ik op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Wat werkt wel, wat niet en waarom? De seminars Veranderkunde en bijbehorende visie van Marco de Witte en Jan Jonker resulteert tot op de van vandaag in een praktische handvat om in mijn eigen praktijk snel tot de kern van een vraagstuk te komen. Als kapstok gelden de op het eerste oog vier simpele vragen: waarom?, wat?, hoe?, wie?
Door het systematisch volgen van deze “kapstok“ bemerkt ik dat complexe vraagstukken behapbaarder gemaakt kunnen worden, waardoor het maken van keuze wordt vereenvoudigt. Dit laat onverlet dat zich in elke verandering verscheidende dillemma‘s voordoen. Het gaat dan om het balanceren tussen ‘deel en geheel’, ‘inhoud en betekenis’ en ‘ratio en emotie’. Met name het samenbrengen van ratio en emotie binnen een veranderproces is lastig te combineren (tegenstrijdige krachten) maar hierdoor blijft veranderen altijd een echte uitdaging. Ook heb ik geleerd zaken vanuit een hoger abstractieniveau te benaderen alvorens ik tot actie over ga. Ik doe de dingen meer weloverwogen en vanuit meer rust.
Samenvattend heeft de opleiding geresulteerd in een bredere theoretische ondergrond maar ook veel zelfinzicht. Ontwikkeling op beide elementen hebben erin geresulteerd dat ik een stap vooruit heb kunnen maken in mijn professionele loopbaan.

Pieter in het kort
Wat was het jaar van afstuderen? : 2015
Wat is je huidige functie? : Project Manager
Wat is je passie? : Skien, Reizen
Favoriete muziek? : Pop & Klassiek
Favoriet boeken? : Eckart’s Notes – de spraakmakende ‘celfilosofie’ en Open; Andre Agassi – tenniscarriere en zijn persoonlijke hoogte- en dieptepunten, zijn liefde, maar ook zijn haat voor het tennisspel.
Jouw motto? : Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg
Inspiratiebron?: “De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet.”-Socrates

Gepubliceerd: 29 maart 2016

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.