Hoe is het nu met…. Alco de Heer

In de rubriek ‘Hoe is het nu met…?’ interviewen we dit maal geen alumnus, maar een huidige  deelnemer aan de Executive MBA. Alco de Heer is in september gestart met Fase 2 van de MBA. We vroegen hem waarom hij voor de Executive MBA gekozen heeft, en hoe hij de opleiding tot nu toe ervaren heeft.

Waarom heb je gekozen voor een Executive MBA opleiding?
Mijn loopbaan verbeeldt een duidelijke zoektocht naar mezelf, waarin het vinden van balans op micro niveau en het bouwen aan zelfvertrouwen, persoonlijke stevigheid en effectiviteit het belangrijkste voor me is. Na mijn HAVO opleiding leek het me wel interessant het leger in te gaan. Hier werd ik geplaatst in de kaderopleiding en werd ik vervolgens wachtmeester der cavalerie. In deze situatie kwam ik voor het eerst in aanraking met leidinggeven aan een groep mensen.

Sinds die tijd heb ik me in verschillende functies en met behulp van een groot aantal opleidingen ontwikkeld tot Operations Manager bij een grote schoonmaakmiddelen fabrikant in het oosten van het land. Hier geef ik leiding aan 75 mensen. Ik ben er trots op dat ik door hard werken en leren tijdens mijn werk me continu heb kunnen verbeteren op verschillende vakgebieden en dat ik balans tussen werk en mijn gezin heb kunnen creëren. Ik heb een sterke drang naar meer zelfstandigheid en gaandeweg is bij mij de droom ontstaan te willen groeien naar een executive functie in een grote organisatie. Een MBA opleiding gecombineerd met de MSc titel zou hier een goede vervolgstap in zijn en heeft dan ook mijn keuze voor een dergelijke opleiding bepaald.

Waarom wilde je dit graag bij TSM Business School doen?
TSM bood wat mij betreft een bij mijn droom passende opleiding aan waar nadruk is gelegd op het managen van jezelf. In mijn ogen een goede vervolgstap die erg goed aansloot bij mijn wensen. Ook het feit dat het voor mij geografisch gezien handig was, heeft meegespeeld in mijn keuze. Een goede internationale EMBA met een MSc titel waar de nadruk niet ligt op de Engelse taal, die ook nog in het oosten van Nederland gevestigd is, was voor mij een match.

Wat zijn je ambities richting de toekomst?
Mijn huidige functie is wat mij betreft nog geen eindpositie. Ik zou graag als leider opereren in een organisatie, die een grote invloed heeft op haar eigen functioneren en prestaties. Een organisatie die zich flexibel kan bewegen in de huidige maatschappij en die om kan gaan met de snelheid van veranderingen op dit moment. Hiervoor is het noodzakelijk om in grote lijnen op de hoogte te zijn van wat er gebeurt en wat er nodig is binnen de verschillende disciplines. Het aansturen van verschillende afdelingen zie ik als droom. Het lijkt me geweldig om mensen te empoweren, zodat ze meegaan in een samen ontworpen bedrijfsvisie (strategie) en gezamenlijk presteren (aan verwachtingen voldoen).

Je hebt al een groot deel van de opleiding doorlopen; wat pas je nu al toe in de praktijk?
Ik heb een droomstart gehad in Fase 1 na het behalen van de pre-master, waarin ik mocht ruiken aan onderzoek. Het eerste project “het ontwerpen van een strategisch meerjaren plan” was een prima ervaring, die op het juiste moment op mijn pad is gekomen. Samen met een groep medestudenten hebben we mijn huidige organisatie geanalyseerd en zowel de interne als externe omgeving volledig in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een strategisch plan waarmee we als MT onderbouwd richting kunnen geven aan onze organisatie. Aan dit plan heb ik mede door de inhoudelijke modules kunnen bijdragen, zowel als leider en als lid van een projectgroep. Bij de projecten die zijn uitgevoerd kun je denken aan een complete herstructurering van de fabriek en aan het investeren in technische verbeteringen en de implementatie hiervan. Het project waar ik momenteel aan werk is het verkrijgen van adoptie bij medewerkers van managementinnovaties. Dit als onderdeel van het prestatie management systeem dat we als MT recentelijk hebben geïmplementeerd.

Wat zijn je verwachtingen t.a.v. de 2e Fase?
In de 2e Fase hoop ik het theoretisch kader uit Fase 1 goed te kunnen laten beklijven. Verder ga ik op zoek naar verdieping op de onderdelen die worden aangeboden in deze fase. Verdieping ten opzichte van mezelf, de organisatie en mijn omgeving. Het internationale karakter van de opleiding gaat in deze fase echt vorm krijgen en ik hoop door de opgedane kennis in Fase 1 goed inzicht te kunnen krijgen in andere culturen vanuit het perspectief en de mindsets van Mintzberg. Buiten deze aspecten om hoop ik ook veel plezier te gaan beleven en er een mooie eindfase van te maken samen met mijn medestudenten en docenten. De Masterthesis zal een centrale rol in dit jaar gaan spelen. Ik zou het geweldig vinden als ik met mijn onderzoek iets waardevols kan teruggeven aan mijn organisatie.

Wat is je het meest bijgebleven uit de Business & Science module en de 1e Fase?
Het systematisch en methodisch werken aan management vraagstukken kwam sterk naar voren in de Business & Science module. Hier is de basis gelegd om anders te kijken naar problemen en dilemma’s in je omgeving. In fase 1 is het door de nadruk op theorie achter deze management vraagstukken waardevol gebleken ook projecten in groepen te gaan doen. Ik vond het prettig onderdeel van een team te mogen zijn, omdat ik werken gebaseerd op kennis en ervaring en vanuit verschillende perspectieven belangrijk vind. De manier van samenwerken in leerprojecten is heel anders dan ik gewend ben in mijn dagelijkse werk. Het is fijn het gevoel te hebben dat je ook fouten mag maken, om er vervolgens van te kunnen leren.
Het ontwerpen van oplossingen en het ontdekken van veranderingen in denkwijzen in de loop der tijd aan de hand van verschillende inzichten van academici, vond ik interessant. De samenwerking bevorderde het “out of the box” denken en liet mij anders kijken naar de sterktes en zwaktes in mijn organisatie. Het meenemen van medewerkers en medestudenten in de opdracht zorgde voor onderbouwde oplossingen. Ik heb mijn leerervaringen kunnen versterken, doordat ik het resultaat van de opdracht voor strategisch management onderbouwd heb kunnen presenteren aan onze Global Director. Hij bracht bij toeval een bezoek aan onze fabriek vlak voor de afronding. Ik heb mij hierdoor persoonlijk kunnen ontwikkelen op het gebied van omgang met het senior management. Een methodische voorbereiding heeft mij hierbij geholpen.

Gepubliceerd: 6 november 2017

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.