Het belang van de drone-view

Als jij nu zou ‘moeten’ kiezen wat je belangrijker vindt: de inhoud of het proces? Wat zou jij dan kiezen? Ik vermoed dat het lastig kiezen is, maar dat toch veel mensen voor de inhoud gaan. Heel begrijpelijk, want uiteindelijk zit veel van de kwaliteit van werk (en van het leven) in de inhoud; er wordt iets gemaakt of gecreëerd. Graag zet ik daar mijn eigen ervaring met ‘het proces’ naast. Als ik eerlijk ben, ben ik daar zelf meer van. Dat zal ik door middel van de drone-view toelichten.
Als programmamanager en trainer ben ik verantwoordelijk voor een effectief leerproces. De deelnemers behalen hun leerdoelen en daarmee worden ook – in het verlengde daarvan – de doelen van de organisatie nagestreefd. Om dit doel te bereiken maken we een bijna-perfecte mix van het opdoen van kennis, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het samenwerken met mensen binnen en buiten de opleiding én het toepassen van het geleerde in de praktijk.
Bij TSM Incompany richten we ons veelal op het vergroten van leiderschap door te reflecteren en door te innoveren. Beide aspecten zitten in alle programma’s nauw verweven in de opzet (het ontwerp) en logischerwijs in de uitvoering. Reflecteren gaat over het ‘proces’ waarin iemand zit. Nu is ‘reflecteren’ wel echt een opleidings- en trainingswoord, dus tegenwoordig heb ik het vaak over de ‘drone-view’: even stilstaan om vervolgens te versnellen.
Tijdens trainingen bouwen momenten in voor de drone-view, waardoor:

  • meer zelfinzicht bij de deelnemers ontstaat en zij daadwerkelijk stappen kunnen zetten in de eigen ontwikkeling
  • een duidelijker beeld of gevoel ontstaat bij wat de professional zelf wil
  • meer naar elkaar geluisterd wordt
  • meer zicht is op een gezamenlijke visie
  • betere beslissingen worden gemaakt

In de afgelopen vier jaar heb ik vrij veel in de bouwsector gewerkt: voor bouwbedrijven, maar ook voor woningbouwcorporaties. Daar kom ik bevlogen professionals tegen, die met hard en slim werken mooie kunstwerken (bruggen, viaducten), gebouwen en woningen realiseren. Vaak heb ik van de deelnemers gehoord dat juist de proces-momenten hét verschil hebben gemaakt in de realisatie van projecten of het maken van keuzes. Daar doe ik het voor!

Lees ook het artikel over Heijmans, waar Mark programmamanager van is.

Gepubliceerd: 6 juli 2016

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.