Executive MBA studenten van TSM zeer tevreden over hun opleiding

Op 28 juni 2018 verschenen de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. De Executive MBA van TSM Business School scoort hierin een 4,6 op een schaal van 1 tot 5: de studenten zijn zeer tevreden over hun opleiding. De belangrijkste vraag uit het onderzoek is ‘Zou jij je opleiding aanraden aan anderen?’. Hierop antwoordde 90% van de deelnemende Executive MBA studenten met ‘ja’.

Eén van de respondenten verwoordde zijn mening over de opleiding als volgt: “Ik ben zeer tevreden over de opleiding, met name omdat deze erg heeft geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Het uiteindelijke diploma is voor mij van grote waarde en ik kan met trots terugkijken op mijn resultaten tot nu toe.”
TSM Business School neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Nationale Studenten Enquête. Alle 60 huidige studenten van de Executive MBA werden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. De vragenlijst werd door 21 studenten ingevuld.

Groepsgrootte
Studenten van de Executive MBA zijn vooral zeer tevreden over de grootte van de groep waarin ze onderwijs volgen (score 4,51). Studenten zijn blij met de grootte van de groepen bij hoorcolleges en werkgroepen. Vergeleken met andere MBA-opleidingen biedt TSM Business School onderwijs in relatief kleine groepen en dit wordt erg gewaardeerd door de studenten.

Uitdagend onderwijs
Ook het uitdagende karakter van het onderwijs scoort hoog onder de MBA studenten (score 4,46). Studenten zijn met name tevreden over de mate waarin zij elkaar inspireren om goed te presteren. Tijdens de Executive MBA opleiding voeren de studenten projecten uit in een kleine groep, de zogenaamde netgroep. In deze netgroep volgen zij ook een aantal intervisiebijeenkomsten. Hierdoor leren de studenten in de netgroep elkaar goed kennen en helpen en stimuleren zij elkaar waar mogelijk.

Algemene vaardigheden
Volgens de enquête zijn studenten van de Executive MBA ook tevreden over de algemene vaardigheden die ze tijdens de opleiding opdoen (score 4,44). Vooral de aspecten analytisch denken en samenwerken met anderen worden gewaardeerd. Analytisch denken neemt in de MBA een belangrijke plek in. De opzet van de opleiding is er op gericht om vanuit een academisch perspectief naar bedrijfsvraagstukken te leren kijken. Het samenwerken met anderen komt vooral tot uiting in de al eerder genoemde netgroepen.

Internationalisering
Tot slot stemt de mate van internationalisering van de Executive MBA de studenten tevreden (score 4,38). Zij zijn positief over de mogelijkheden die de opleiding biedt om in het buitenland te studeren. De Executive MBA biedt de mogelijkheid om aan twee buitenlandse studiereizen deel te nemen. Tijdens deze studiereizen volgen studenten onderwijs aan een buitenlandse universiteit en maken zij kennis met de lokale cultuur en het bedrijfsleven.

Ruimte voor verbetering
De Executive MBA scoort een 4 of hoger op 14 van de 17 aspecten waarover deelnemers werden bevraagd. Op alle 17 aspecten scoort de Executive MBA hoger dan het landelijk gemiddelde.

De drie aspecten waarop de Executive MBA lager dan een 4 scoort zijn kwaliteitszorg (3,94), voorbereiding op de beroepspraktijk (3,93) en studiefaciliteiten (3,78). De resultaten van de enquête geven ons voldoende richting om de tevredenheid over deze aspecten te verbeteren. De programmadirecteur en projectcoördinatoren gaan bekijken hoe deze aspecten verbeterd kunnen worden.

Over de Nationale Studenten Enquête
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks landelijk tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs. Dit jaar werden vulden 269.328 studenten van 73 hogescholen en universiteiten de enquête in. De resultaten van de NSE worden door aankomende studenten gebruikt bij hun studiekeuze. Onderwijsinstellingen gebruiken de resultaten voor hun kwaliteitszorg.

Gepubliceerd: 29 juni 2018

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.