‘Het geheel is meer dan de som der delen’ – Alumna Monique Simons over de Executive MBA

Monique Simons, bedrijfskundig manager bij Mediant, bevindt zich in het hart van de  gezondheidszorg. In haar rol wordt ze geconfronteerd met dagelijkse uitdagingen en complexe toekomstige problemen, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de beschikbare middelen binnen de organisatie. Door haar behoefte aan een dieper begrip van haar rol en verantwoordelijkheden, begon ze de Executive MBA bij TSM Business School. “In de Executive MBA heb ik bewust gezocht naar inzicht in mijn eigen bijdrage, en hoe mijn handelen zich verhoudt tot het grotere geheel.”

Nieuwe perspectieven omarmen

De Executive MBA was voor Monique een reis waarin ze zichzelf uitdaagde om tegenkrachten te vinden en nieuwe perspectieven te omarmen. “De EMBA heeft me de kans geboden om mijn eigen grenzen te verleggen, om mijn eigen groeigebied te ontdekken.”
Het delen van ervaringen met medestudenten uit diverse sectoren versterkte deze ervaring: “De EMBA liet mij zien dat ik niet de enige ben die met de complexiteit in de wereld worstelt.

“De samenwerking en uitwisseling van ervaringen en inzichten met medestudenten met verschillende achtergronden heeft haar perspectief op leiderschap verbreed. Zo ontdekte ze dat de complexe wereld waarin we leven, vraagt om nieuwe benaderingen en reacties. “De EMBA heeft me bewust gemaakt van hoe deze wereld eruitziet en hoe je erop kunt reageren, rekening houdend met anderen en met jezelf. Ik ben uit de gebaande paden en routines gehaald, waardoor ik onderzoekende vragen durf te stellen naar wat er achter vragen en antwoorden schuilt. Naar de denkwijze, overwegingen en angsten. Daardoor leer je andere perspectieven beter begrijpen.”

Een andere aanpak

Door de nieuwe inzichten en ervaringen grijpt Monique minder snel terug op eerdere ervaringen, maar probeert ze ook andere benaderingen uit: “In een van mijn teams is een vacature ontstaan voor een leidinggevende positie. Eerder zou ik hier heel snel op anticiperen omdat het team snel verder moet, nu ben ik terug naar de tekentafel gegaan en heb ik de dialoog binnen de organisatie opgezocht.”

De dialoog binnen de organisatie gaf een mooie wending aan de uitdaging die er lag: “Ik heb ze vertelt welke context ik zag, de uitdagingen die we hebben en waar we voor staan. Hierdoor kwamen we tot de conclusie dat we behalve een ervaren manager ook iemand wilden die vanuit Mediant kwam. Dat was toch een wending die niet iedereen zag aankomen, maar waardoor er wel een mooi proces in gang is gezet. Eerder zou ik niet snel onderzoeken wat de alternatieven zijn om tot een oplossing te komen bij een uitdaging die we al eerder hebben gehad.”

Van probleemtaal naar een positieve benadering

Het viel Monique op dat zelfs het taalgebruik impact heeft op de houding en het gedrag binnen de organisatie: “Tijdens een van de seminars introduceerde een van de docenten het woord probleemtaal. We zijn snel geneigd te focussen op wat niet goed gaat. Maar wat gebeurt er als je het omdraait?”

Door het positief te benaderen, wordt de focus binnen de organisatie positiever: “We hebben 93% mensen die niet verzuimen, maar vaak wordt er gezegd: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit 95% wordt?” In plaats van de focus op het negatieve, kunnen we ons richten op het positieve met: ‘waarom blijven ze bij ons werken en wat kunnen we daarvan leren voor vacatures die ontstaan?

Dit is de benadering die je kiest om uiteindelijk het probleem aan te pakken, waardoor je meer energie behoudt. ”

Monique blikt positief terug op haar EMBA-ervaring: “Wat ik in de Executive MBA zocht, was gericht op mijn eigen aandeel als onderdeel van een groter geheel. Ik zocht naar tegenkracht of een ander geluid voor de door mij ontwikkelde routines en gewoonten. Door de Executive MBA kwam het klassieke gezegde: ‘Het geheel is meer dan de som der delen’ echt tot leven. Ik zoek nu regelmatiger naar dat geheel, zowel in mezelf als in anderen.”

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.