Boekentip: Denken in Organisaties

Joseph Kessels en Tjip de Jong pleiten voor een nieuwe Verlichting

Veel economische wetten die lange tijd de basis vormden van het denken in organisaties werken niet meer. Het dogmatische geloof in marktwerking, vraag en aanbod, winstdenken en een amorele ‘groei om de groei’ zorgt ervoor dat bedrijven krakend tot stilstand komen. De leefomgeving van toekomstige generaties loopt daarbij onherstelbare schade op. Het is hoog tijd om anders na te denken over samenwerken, duurzame ontwikkeling en rijkdom. Maar hoe dan?

In hun boek Denken in organisaties grijpen Tjip de Jong en Joseph Kessels terug op de belangrijkste inzichten uit de verlichtingsfilosofie en passen die toe op vraagstukken van de 21ste eeuw. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie, vernieuwing en duurzame verandering. Al filosoferend komen ze in het boek tot een inspirerende routekaart waarmee ze nieuwe inzichten bieden om naar de toekomst van organisaties te kijken. Als lezer wordt je aangemoedigd om weer zelfstandig en kritisch te durven denken, met meer aandacht voor altruïsme, empathie en duurzaamheid als drijfveren voor het menselijk handelen.

Op de interactieve website www.denkeninorganisaties.nl vind je meer informatie en inspiratie. Bij elk hoofdstuk uit het boek zijn er aanvullende artikelen en video’s. Daarnaast kun je luisteren naar de auteurs die terugblikken op de hoofdstukken in het boek.

“Denken in Organisaties biedt constructieve kritiek op het economische systeem dat schade toebrengt aan onze wereld en pleit juist voor duurzame oplossingen. En hoewel het boek over ‘denken’ gaat, spoort het echt aan tot actie. Een must-read als je met jouw organisatie een bijdrage wil leveren aan een betere wereld.”

Sander Harperink, programmadirecteur TSM Business School

Over de auteurs

Tjip de Jong is organisatieadviseur op het gebied van leren in organisaties. Hij bestudeert en adviseert professionals in organisaties die werk maken van verandering en innovatie. Tjip schreef een proefschrift over sociaal kapitaal en kennisproductiviteit. In 2016 verscheen zijn laatste managementboek ‘Verslaafd aan organiseren’.

Joseph Kessels is hoogleraar-emeritus Human Resource Development aan de Universiteit Twente en Educational Leadership aan de Open Universiteit. In het verleden was hij decaan bij TSM Business School. Samen met Cora Smit startte hij in 1977 Kessels & Smit The Learning Company. Hij publiceerde met haar het boek ‘Opleidingskunde’ (1989) en met Rosemary Harrison ‘HRD in a knowledge economy’ (2004). Hij doet onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van gespreid leiderschap.

 

Gepubliceerd: 1 december 2020

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.