Alumnus Joost van den Brink; “Onderweg naar onbewust bekwaam”

Joost van den Brink heeft de Executive MBA bij TSM gedaan en werkt tegenwoordig als regiodirecteur Overijssel voor Karakter. Stil zitten kent hij niet en heeft bijna iedere drie jaar weer een nieuwe functie binnen de organisatie. “Belangrijker dan het diploma zelf was voor mij de persoonlijke groei naar een evenwichtiger, bewustere persoon. Beter in balans met anderen en de organisatie. En hoewel dat in drukke periodes wel eens naar de achtergrond verdwijnt, ben ik in de basis ‘bewust bekwaam’ en onderweg naar ‘onbewust bekwaam’. In die zin spreekt de slogan ‘een leven lang leren’ van TSM mij ook aan”, zegt Joost.
Waarom heb je een Executive MBA gedaan?
Het was tijd om mij in het werk en persoonlijk verder te ontwikkelen. Om daar een sprong in te maken. Na zeker 12 ervaring in verschillende managementfuncties, vond ik het wenselijk om de ‘basis’ qua theoretische kennis en qua ‘skills’ steviger te maken. Dat wat ik vaak intuïtief al deed te voorzien van meer onderbouwing. Daarnaast wilde ik graag een volgende carrièrestap maken. Een Executive MBA diploma maakte dat bereikbaar.
Welke drie woorden komen er bij je op als terugdenkt aan de MBA?
– Lol: misschien wel het belangrijkste om succesvol de MBA af te sluiten. Lol in het leren, in het ontmoeten van veel verschillende medestudenten en docenten, in het samenwerken, in het afwisselende MBA programma, in de buitenlandse reizen en in het persoonlijk ontwikkelen;
– Achtbaan: In relatief korte tijd is er veel werk te verstouwen. In mijn geval naast een drukke baan, jonge kinderen, een verhuizing en twee keer andere werkzaamheden bij dezelfde werkgever. Terugkijkend vraag ik me af hoe ik het heb kunnen doen. Ik denk aan het ‘achtbaangevoel’: met veel adrenaline, nieuwsgierigheid, energie en veel plezier;
– Ontwikkeling: Terugkijkend heeft het MBA programma een ‘boost’ gegeven aan mijn ontwikkeling op het gebied van kennis en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Al met al bracht de opleiding mij in een prettige en energieke ‘flow’.
Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens de MBA?
Ik kan er niet één ding uitliften wat ik specifiek op bedrijfskundig vlak heb geleerd. Het is namelijk de integrale manier van kijken naar organisaties, mensen en de context die mij is bijgebleven. Ik vind het sterk van TSM dat zij hebben gekozen voor de mindsetbenadering van Mintzberg. Mijn korte interpretatie van het door mij geleerde: ‘het geheel is meer dan de som der delen’. Om een voor de hand liggend voorbeeld te geven: Wanneer een organisatie(onderdeel) financieel ongezond is, ligt dat waarschijnlijk niet alleen aan het financieel management, maar bijvoorbeeld ook aan het personeelsbeleid. Op een integrale manier kijken naar managementvraagstukken, waarbij acties op meerdere fronten worden ingezet, maakt dat de oplossing in zijn totaal beter is.
Wat heeft je verrast tijdens het volgen van de MBA?
Het heeft mij verrast dat dezelfde problemen, met een verschillende verschijningsvorm, spelen in verschillende bedrijfstakken. Waar ik eerder dacht dat zaken bij profitorganisaties anders (en beter) geregeld zouden zijn dan binnen non-profitorganisaties, bleek dat vaak niet zo te zijn. Achteraf misschien wel logisch. Het gaat meestal over mensen en mensen gedragen zich vaak vergelijkbaar, waar ze ook werken.
Hoe heb je je in de loop der jaren ontwikkeld?
Ooit ben ik begonnen met werken als psychiatrisch verpleegkundige op een afdeling met sterk gedragsgestoorde mensen. Daar heb ik flexibel leren communiceren. In mijn latere carrière kon ik steeds teruggrijpen op de basisvaardigheden die ik daar had aangeleerd. Na directe patiëntenzorg werd ik al snel verantwoordelijk voor het operationeel aansturen van verschillende teams. Eerst voor 20 medewerkers, maar dat werden er al snel 70 tot 100. Door operationeel te werken met zoveel mensen moest ik strategieën inzetten om de boel goed te laten draaien. Coachend leidinggeven werd vanzelfsprekend. Ik moest wel sturen op afstand en aangezien ik mij snel ‘verveel’ hopte ik iedere drie jaar naar een nieuwe werkplek binnen dezelfde organisatie. Dan zie je veel, leer je veel en ontwikkel je snel door naar een volgende functie.
Waar werk je en wat doe je in je huidige functie? En waar zit voor jou de uitdaging?
Na ruim 12 jaar volwassenenpsychiatrie werk ik sinds negen jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De laatste jaren als transitie- en verkoopmanager en sinds september vorig jaar als directeur van de regio Overijssel. Karakter heeft in Overijssel locaties in Enschede, Hengelo, Almelo en Zwolle. Ieder jaar bieden wij diagnostiek en ambulante, poliklinische en klinische behandeling aan kinderen en jongeren, met in het algemeen, complexe psychiatrische problemen.
Vanaf 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, waaronder de hoog specialistische jeugd GGZ. Het is een uitdaging om in het huidige spanningsveld van krimpende budgetten, tarieven die onder druk staan en een vermenigvuldiging van eisen de beste specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie te organiseren. Karakter biedt de vereiste kwaliteit en is koploper op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiden. ‘Als niemand het meer weet ga je naar Karakter’: dat wil ik ook de komende jaren waar maken.
Wat heeft de MBA je gebracht als je kijkt waar je nu staat?
Het MBA diploma was één van de puzzelstukjes om te komen waar ik nu ben. Hard werken, betrokkenheid en energie waren de andere ingrediënten. Met dit diploma was verticale groei beter binnen bereik. Maar belangrijker dan dat was voor mij de persoonlijke groei naar een evenwichtiger, bewustere persoon. Beter in balans met anderen en de organisatie. En hoewel dat in drukke periodes wel eens naar de achtergrond verdwijnt, ben ik in de basis ‘bewust bekwaam’ en onderweg naar ‘onbewust bekwaam’. In die zin spreekt de slogan ‘een leven lang leren’ van TSM mij ook aan. Ik geloof daar in. Dat is ook één van de redenen waarom ik de laatste jaren meega met de TSM2Connect studiereizen. Het opdoen van nieuwe ervaringen buiten mijn eigen comfortzone en daarvan leren én een boel lol maken met de andere alumni natuurlijk.
Wat zie je terug in jouw dagelijks handelen wat je vanuit de MBA hebt geleerd?
Ik zat voor ik begon met de opleiding al op het spoor van ‘transformationeel’ leiderschap. De MBA opleiding heeft handen en voeten gegeven aan dit concept. Ik heb meer kennis en kunde opgedaan in theorie en praktijk en heb actief geoefend in mijn werksituatie. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ben wel op de goede weg. De MBA heeft als vliegwiel gefungeerd.
Hoe maak je zelf ‘de verandering’?
Dagelijks probeer ik de verandering te maken. Ik werk bij een organisatie waar we voorop willen lopen. Onder andere op het gebied van technologische innovatie (eHealth, op afstand behandelen, inzet van Apps, etc.) zetten we de verandering in door een blik te werpen in de toekomst en daar naartoe te werken. Ik draag hieraan bij door de portefeuille innovatie onder mijn hoede te hebben. Aan medewerkers met een innovatief idee verstrekken we bijvoorbeeld een (micro)krediet om de ideeën uit te werken en, indien veelbelovend, te implementeren. Met ons managementteam streven we voortdurend naar verbeteren, maar vooral ook naar gewenste veranderingen. Zo bouwen we op dit moment klinieken om naar ‘intensive home treatment’ concepten. Zelfs kinderen met de meest ontwrichtende psychiatrische ziektebeelden nemen we niet meer klinisch op, maar behandelen we zeer intensief in de thuissituatie, waarbij ze zo nodig, samen met hun ouders/verzorgers een paar nachten kunnen worden opgenomen. Vergelijk dat met een jaar of 7 geleden: toen werden kinderen regelmatig 9 maanden tot een jaar continu klinisch opgenomen. Karakter is er, door het inzetten van voorgaand concept, in geslaagd reeds meer dan de helft van de ‘bedden’ te sluiten en het eind is nog niet in zicht.
Welke doelen stel je jezelf op dit moment?
Het blijft voor mij een opgave om de balans werk en privé ‘gezond’ te houden. Dat ik mij daarvan bewust ben is stap 1. Om op mijn werk te excelleren is ontspannen en balans hebben de sleutel. En hoewel ik weer in een nieuwe baan zit en het diploma nog redelijk vers is, ben ik aan het denken over een volgende opleiding. Een opleiding om mijn blik nog verder te verbreden. Het liefst internationaal georiënteerd.
Joost in het kort
Wat was het jaar van afstuderen: 2014, MBA53
Wat is je huidige functie: Directeur regio Overijssel
Wat is je passie: Reizen, ‘wat beweegt mensen’
Favoriete muziek: Progressive Rock
Favoriet boek: ‘De welwillenden’ van Jonathan Littell
Jouw motto: Dat verschilt per periode. Op dit moment ‘Heanig an, ait vedan’
Inspiratie: Dienende leiders, bijvoorbeeld: Barack Obama
Geïnspireerd door dit artikel en wilt u zich oriënteren op een Executive MBA?

Gepubliceerd: 1 februari 2017

Op de hoogte gehouden worden?

Elk kwartaal sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.