Een opleidingsprogramma in Boskalis-stijl

Een opleidingsprogramma in Boskalis-stijl

Een incompany programma waarin de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap en de kernwaarden van Boskalis zijn verankerd. Dat is het Boskalis Fast Lanes to Leadership opleidingsprogramma, waarin deelnemers aan de slag gaan met actuele businesscases, bedrijfskundige kennis en persoonlijke ontwikkeling.

Met een groeiend aantal potentials en leidinggevenden en een markt die vraagt om steeds meer én andere competenties is in 2012 het opleidingsprogramma Fast Lanes to Leadership tot stand gekomen. “Op deze manier bieden we een programma om de ontwikkeling van deze groep te versnellen”, zegt Freek Veenendaal (Manager HR Boskalis Nederland). Inmiddels hebben 45 potentials en 45 leidinggevenden van Boskalis het programma doorlopen. In mei van dit jaar is de 4e lichting van het Fast Lanes programma gestart, met 16 potentials en 16 leidinggevenden.

Een programma dat past bij de stijl van Boskalis
Freek: “De combinatie van inhoudelijke modules met concrete opdrachten en de persoonlijke ontwikkeling maken het een waardevol programma. Naast kennisontwikkeling wordt ook ruimschoots stilgestaan bij houding en gedrag, en dat vinden we heel belangrijk. Vooral als we kijken naar onze kernwaarden, want die zijn verweven met het programma.”

Femke Zevenbergen (Tendermanager en alumna van Fast Lanes) vult aan: “Het is een heel specifiek Boskalis programma. De aangereikte methodieken, kennis en inzichten zijn direct toepasbaar en erg concreet, wat past bij de stijl van Boskalis. De docenten en trainers van TSM begrijpen Boskalis, waardoor het voor deelnemers een heel herkenbaar programma is en het geleerde goed aansluit bij de praktijk.”

Betrokkenheid geeft belang van de opleiding aan
Femke: “Tijdens de zogeheten World Cafés en Werkateliers (sessies met thema’s die in de organisatie spelen) konden we sparren met MT- en directieleden. Het is goed om te zien dat zowel directie als MT-leden goed vertegenwoordigd zijn in het programma. Die betrokkenheid geeft het belang aan van de opleiding en wij konden meteen met onze leerdoelen aan de slag. Zo hebben we verschillende keren met het MT en de directie gediscussieerd over soms pittige onderwerpen.”

Freek: “Met intensieve samenwerking en in samenspraak met TSM hebben we het opleidingsprogramma vorm gegeven. Ik heb ook echt het gevoel dat het TSM team heel goed begrijpt en doorheeft wat belangrijk is binnen Boskalis.”

Persoonlijk Leiderschap
Femke: “Tijdens het programma ben ik mij steeds meer bewust geworden van mijn competenties, waar ben ik goed in en wat wil ik nog ontwikkelen, en heb ik meer handvatten gekregen om de competenties toe te passen. Juist doordat ik nu situaties herken weet ik daar beter mijn gedrag op aan te passen. Met bijvoorbeeld situationeel leiderschap kun je echt hét verschil maken in aansturing.”

Kwetsbaarheid geeft verbinding
Femke: “Na afloop van het Fast Lanes programma heb ik altijd nog veel contact met mijn groepsgenoten. Juist doordat we elkaar goed hebben leren kennen door het opleidingsprogramma, kunnen we elkaar eenvoudig bereiken. Kwetsbaarheid geeft verbinding.”

 

Bel mij terug